تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران آذر آب اراک

کارگران کارخانه آذرآب در استان مرکزی می‌گویند که کارفرما این واحد صنعتی هنوز بابت مطالبات مربوط به دستمزد سه ماه گذشته بیش از ۲ هزار کارگر هنوز با آن‌ها تسویه حساب نکرده است. ….

ایلنا:
تعدادی از کارگران کارخانه آذرآب در تماس با خبرنگار ایلنا افزودند: به‌صورت مشخص بیش از دو هزار کارگر در این واحد صنعتی به صورت پیمانی وقرار دادی مشغول کارند؛ که ازفروردین ماه سال جاری دستمزد آن‌ها به صورت کامل پرداخت نشده است. همچنین به ادعای کارگران علاوه بر تاخیر یک ماهه در پرداخت دستمزد کارگران در خرداد ماه، کارفرما نیمی از حقوق فروردین واردیبهشت ماه را به کارگران بدهکار است.

به نقل از کارگران آذر آب گفته می‌شود حدود۴۰۰ نفر از کارگران این کارخانه تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارند و در نتیجه به غیر از حدقل مزد از دریافت سایر مزایایی که باید به آنها تعلق بگیرد بی‌بهره هستند.

به صورت مشخص در مورد این کارگران گفته می‌شود که حق بن ۱۷۰۰کارگر قراردادی این کارخانه از مهر ماه سال ۹۴ به تاخیر افتاده وکارگران پیمانی نیز از ابتدای سال جاری حق بن خود را دریافت نکرده‌اند.

بر پایه اطلاعاتی که به نقل از این کارگران آذر آب در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است کارفرما ی این کارخانه کمبود منابع مالی را بهانه پرداخت نکردن مطالبات کارگران عنوان می‌کند این در حالیست که کارگران معتقدا این مجموعه با خصوصی سازی بدون برنامه از حدود هفت سال قبل دچار مشکل شده است.

همچنین در مورد بکار گیری تعدادی از کارگران بازنشسته گفته می‌شود که کارفرما بیش از ۱۲ نفر از کارگران بازنشسته این کارخانه را که از مزایای بازنشستگی خوبی برخوردارند در کارخانه ودر دفتر مرکزی بصورت ساعتی بکار گرفته است.

جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی این کارگران، بر پایه اطلاعات منابع کارگری ایلنا  به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی دفتر چه‌های درمانی تعداد زیادی از کارگران هم اکنون فاقد اعتبار شده است.

گفتنی است شرکت آذر آب اراک در زمینه تولید صنایع نیرو گاهی وپالایشگاهی  با بیش از دوهزار کارگر  در کیلومتر پنج جاده اراک  به تهران فعالیت دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.