پیمان آتلانتیک شمالی جبهۀ شرقی و دفاع ضد موشکی خود را در برابر روسیه تقویت می‌کند

کشورهای عضو، فضای مجازی را در کنار زمین، هوا و دریا میدان نظامی تلقی می کنند و به تشکیل نیروی تازه‌ای برای این فضا می پردازند. ….

08

رادیوفرانسه:
اجلاس سران ٢٨ کشور عضو ناتو از روز جمعه ٨ ژوئیه/ ٢٨ تیر در ورشو پایتخت لهستان کار خود را آغاز کرد. این گرد‌همائی که برای نخستین بار در یک کشور اردوگاه پیشین شرق بر پا می شود، بدون تردید نقطۀ عطفی در تاریخ این سازمان سیاسی- نظامی است. در حالیکه ناتو در اجلاس حاضر خود آغاز کار سامانۀ دفاع ضد موشکی در اروپا را تائید می کند، روسیه نسبت به نتایج حاصل از آن هشدار داد.

ناتو برای تضمین امنیت اروپا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود. در پی فروپاشی این کشور و از میان رفتن پیمان نظامی ورشو که «سرزمین‌های کمونیستی برادر» را به مسکو پیوند می زد، ناتو نیز در دو دهۀ اخیر سبب وجودی خود را از دست داده بود و از همین رو اهداف تازه‌ای برای دوام خویش جستجو می کرد. تهاجمات روسیه در اوکراین و از سر گیری تهدیدات این کشور علیۀ همسایگان اروپائی خود، به انگیزۀ نخستین ایجاد ناتو جان تازه بخشید. تصمیماتی که اینک در اجلاس سران این سازمان در روزهای ۸ و ۹ ژوئیه اتخاذ می شود، بازگشتی به اهداف پایه گذار این سازمان و هشداری آشکار به روسیه است.

استقرار نیرو در مرزهای روسیه

در این راستا، ناتو جبهۀ شرقی خود را با استقرار ۴ گردان چند ملیّتی که هر یک از ١٠٠٠ نفر تشکیل شده است، تقویت می کند. این واحد‌ها در استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان مستقر می شوند و فرماندهی آنها را به ترتیب انگلستان، کانادا، آلمان و آمریکا بر عهده خواهند داشت.

نیروی واکنش سریع
نیروی واکنش سریع ناتو با ۴٠٠٠٠ سرباز و قابلیت اعزام و استقرار ۵٠٠٠ تن بسرعت ٢ تا ۵ روز بازسازی می شود.

دفاع ضد موشکی
سامانۀ دفاع ضد موشکی در اروپا با تعیین توانائی‌ها و دامنۀ اولیۀ آن تائید و آغاز به کار می کند.
کشورهای عضو، فضای مجازی را در کنار زمین، هوا و دریا میدان نظامی تلقی می کنند و به تشکیل نیروی تازه‌ای برای این فضا می پردازند.
در زمینۀ مبارزه با تروریسم ناتو حضور خود را درعملیّات دیده بانی در مدیترانه تحکیم می کند و یک واحد اطلاعاتی تازه به همین منظور تشکیل می دهد.

همکاری‌های منطقه‌ای
در زمینۀ همکاری‌های منطقه‌ای، این سازمان ماموریت پشتیبانی و کمک به نیروهای افغان را با حفظ ٨۵٠٠ سرباز آمریکائی در افغانستان دنبال می کند.
در عراق، ناتو از هواپیماهای آواکس برای ماموریت های دیده بانی بهره خواهد گرفت.
ناتو همکاری خود را با اتحادیۀ اروپا و بویژه عملیّات «سوفیا» برای مبارزه با حمل سلاح از و به لیبی تقویت می کند.

واکنش روسیه
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، دیمیتری پِسکوف، روز جمعه هر گونه تهدیدی از سوی روسیه را رد کرد و آنرا نابخردانه خواند. وی گفت «در دورانی که هر روز دهها تن در قلب اروپا جان خود را از دست می دهند و صدها نفر در خاورمیانه کشته می‌شوند، سخن گفتن از تهدید روسیه غیر معقول است». بگفتۀ دیمیتری پِسکوف « سازمانی که چنین دیدگاهی داشته باشد کاملا بدون آینده است».
پیش از آن وزارت امور خارجۀ روسیه نسبت به تقویت حضور نظامی ناتو در کشورهای بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) و لهستان اعتراض کرده بود.

پاسخ ناتو
دبیر کل ناتو، ینس استولتنبرگ، با این حال پیش از آغاز اجلاس امروز گفت «ناتو در جستجوی رویاروئی با روسیه نیست و ما در صدد براه انداختن یک جنگ سرد تازه نیستیم و گفتگوهای سازندۀ با این کشور را دنبال می کنیم».
در همین حال رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، بر ضرورت «دفاع از متحدان ناتو در اروپای مرکزی و شرقی» تاکید کرد و گفت «ما باید توانائیهای خود را برای مقاومت در برابر تهدیدات تازه تقویت کنیم».

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.