ادامه معوقات مزدی کارگران معدن سنگ آهن بافق

حدود ۶۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن بافق معوقات مزدی پرداخت نشده دارند. ….

ایلنا:

جمعی از کارگران معدن سنگ آهن بافق در تماس با ایلنا از تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود خبر دادند. به گفته کارگران، پرداخت دستمزد حدود ۴۰۰۰ کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی این معدن برای دو ماه به تاخیر افتاده است. از قرار معلوم شرکت معدن سنگ آهن مرکزی بافق دستمزد اردیبهشت و خرداد کارگران خود را پرداخت نکرده است.

در عین حال این کارگران گفتند: شرکت‌های پیمانکاری که حدود ۲۰۰۰ کارگر این معدن را در استخدام دارند، دستمزد اردیبهشت ماه کارگران را پرداخت کرده‌اند، و بنابراین کارگران پیمانکاری معدن سنگ آهن بافق فقط یک ماه دستمزد معوقه دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.