سازمان پزشکان بدون مرز، در اعتراض به سیاست‌ مهاجرت، کمک‌ اتحادیه اروپا را نمی‌پذیرد

سازمان پزشکان بدون مرز، اتخاذ این تصمیم را به توافق اتحادیه اروپا با ترکیه مربوط دانسته است ….

media
رادیوفرانسه:
سازمان پزشکان بدون مرز، اعلام کرد در اعتراض به سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجران غیرقانونی، دیگر کمک‌های این اتحادیه را قبول نمی‌کند. سازمان پزشکان بدون مرز، اتخاذ این تصمیم را به توافق اتحادیه اروپا با ترکیه مربوط دانسته است.

بر مبنای این توافق، آن دسته از مهاجرانی که با قایق قاچاقچیان و از راه دریا وارد یونان شوند، به ترکیه باز گردانده خواهند شد. هدف از توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه، جلوگیری از ورود گسترده پناهجویان غیرقانونی به خاک اتحادیه اروپا است. این توافق موجب شده است که دست‌کم ۸ هزار نفر از افرادی که قصد دارند خود را به خاک اروپا برسانند، در جزایر یونانی گرفتار آیند. در میان این افراد‌ صدها کودک بدون سرپرست نیز حضور دارند.

سازمان پزشکان بدون مرز، یک سازمان خیریه بین‌المللی فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی است. این سازمان ۸ درصد از بودجه مورد نیاز خود را از طریق کمک‌های اتحادیه اروپا تأمین می‌نماید. سازمان پزشکان بدون مرز، در سال گذشته ۵۶ میلیون یورو کمک از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه دریافت کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.