جای خالی نماینده کارگران ساختمانی ایران در اجلاس سالیانه جهانی کار

ایلنا:
«کاظم احمدیان» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان سفت کار شهرستان شهریار با بیان اینکه جامعه کارگران ساختمانی خواستار اضافه شدن نماینده انجمن های صنفی کارگران ساختمانی به ترکیب هیات اعضامی به اجلاس بین المللی کار درژنو  هستند به ایلنا گفت: به صورت مشخص در اسامی و ترکیب نمایندگان کارگری اعزامی به اجلاس بین المللی کار در ژنو نشان واسمی از انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مشاهده نمی شود.

این فعال کارگری  با بیان اینکه  انجمن های صنفی کارگری در مقایسه به سایر گروه های کارگری در کشور  ازبیشترین آمار انجمن های صنفی برخوردارند در ادامه اظهار داشت:حضور نماینده ای ازانجمن های صنفی کارگری ساختمانی در اجلاس جهانی کار سبب تبادل اطلاعات صنفی  میان انجمن های صنفی کارگری ساختمانی ایران با بسیاری از کشور های توسعه یافته می شود. احمدیان در پایان سخنان خود از رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  به عنوان  سرپرست  تیم کارگری اعزامی در اجلاس ILO در خواست کرد به موجودیت وتوانمندی انجمن های صنفی کارگری ساختمانی بیش از پیش اهمیت دهد و همچنان همانند گذشته در راستای تقویت آنان گام برداشته شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.