بیانیه جبهه دموکراتیک ایران در باره اعتصاب غذاء طبرزدى در زندان

حشمت اله طبرزدى زیر فشار بازجویى دست به اعتصاب غذا زده است ….
حق طبرزدى آزادى است.

حشمت اله طبرزدى دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوى کمپین معیشت در دفاع از گرسنگان کشور که در تاریخ ٢٨ اردیبهشت در خیابان توسط عوامل وزارات اطلاعات دستگیر شده بود، به بند ٢٠٩ منتقل شده و دوره بازجویى و شکنجه وى بلافاصله آغاز شد، آقاى طبرزدى قبل از دستگیرى عنوان کرده بود که در صورت دستگیرى مجدد، اعتصاب غذا خواهد نمود. صحت این خبر توسط قاضى ثارالهى به فرزند وى که جهت کسب خبر به دادستان اوین مراجعه کرده بود اعلام شد. به این ترتیب طبرزدى براى دفاع از حقوق مردم ستم دیده در مقابل بازجویان ولایت مطلقه و حکومت فاسد جمهورى اسلامى مبارزه جانفرسایى را آغاز نموده است.

طبرزدى سالهاى طولانی از عمر خود را در زندانهاى حکومت گذرانده است تا به حکومتگران فاسد اعلام کند که تا دستیابى به حقوق مردم و أهداف آزادیخواهانه مبارزه و مقاومت در مقابل آنها را ادامه خواهد. طبرزدى که معتقد به مبارزات مسالمت آمیز اجتماعى است، موفقیت و حصول أهداف اجتماعى و مدنى را مبتنى به ورود به فاز مبارزات جنبشهاى مسالمت آمیز مدنى و سیاسى دانسته و در این مسیر کمیپین گرسنگان در ایران را ساماندهى کرد. طبرزدى معتقد است که تنها راه رسیدن به عدالت و آزادى پیوند جنبشهاى اجتماعى و حرکت در مسیر تغییرات اساسى در کشور است، چون جمهورى اسلامى حکومتى نیست که حقوق پایمال شده مردم را به آنها بازگرداند.

اکنون که طبرزدى زیر ضرب و فشار شکنجه گران اوین قرار گرفته است، همانگونه که اظهار کرده بود، مقاومت و مقابله با بازجویان را با اعتصاب همراه کرده است،

جبهه دموکراتیک ایران قبلا نیز طى بیانیه اى هشدار لازم در حفظ سلامتى جسمى ایشان را داده بود، اکنون نیز به صراحت اعلام میدارد، که هرگونه إیجاد فشار و خطر جسمى که طبرزدى را تهدید کند، شخص ولایت فَقِیه و جمهورى فاسد اسلامى را مسئول میداند، و در این مسیر از هرگونه اقدامات افشاگرانه و مقابله جویانه خود دارى نخواهد کرد.
حق طبرزدى آزادى است،

زنده باد آزادى
گسسته باد زنجیر استبداد
برقرار باد دموکراسى در ایران
جبهه دموکراتیک ایران برون مرز

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.