خامنه‌ای: احتمال جنگ نظامی با جمهوری اسلامی ضعیف است

خامنه‌ای که روز دوشنبه سوم خرداد، در مراسم “دانش آموختگی و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه امام حسین” سخنرانی می‌کرد، گفت: “یکی از بخش‌های بزرگ این جهاد عظیم، حفظ شعارهای انقلاب است.” ….
media

رادیوفرانسه:
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت که “امروز برای نظام اسلامی، جنگ نظامی، احتمال ضعیفی است.” وی با این حال اضافه کرد که “جهاد کبیر یعنی تبعیت نکردن از دشمن” در میدان “اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر” ادامه دارد. خامنه‌ای که روز دوشنبه سوم خرداد، در مراسم “دانش آموختگی و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه امام حسین” سخنرانی می‌کرد، گفت: “یکی از بخش‌های بزرگ این جهاد عظیم، حفظ شعارهای انقلاب است.” رهبر جمهوری اسلامی با این حال با برهم زدن برخی جلسات و شعار دادن از سوی “جوانهای احتمالاً صالح و مؤمن” مخالفت کرد و گفت: “من با این کارها موافق نیستم؛ هیچ فایده‌ای ندارد؛ فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است.”

وی همچنین ادامه داد: “اوایل انقلاب، بعضی‌ها آن‌چنان تند و آتشین بودند که انقلابی‌های اصیل را هم قبول نداشتند اما سطحی بودند و این سطحی بودن بلای جانشان شد و ۱۸۰ درجه چرخیدند.” از زمان توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، در ژوئیه گذشته، رهبر جمهوری اسلامی بارها نسبت به “نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن” هشدار داده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.