مذاکرات جدید برای حضور دوباره شل در ایران

مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره به مذاکره این شرکت با شرکت شل به منظور مطالعه برای سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی، گفت: در حال مذاکره بر روی مباحث فنی هستیم. ….

به گزارش ایسنا، محمدجواد شمس با اشاره به مذاکره شرکت‌های نفتی با شرکتهای داخلی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی در قالب قراردادهای جدید نفتی گفت: پتروپارس تاکنون با شرکتهای مختلفی مانند شل و یک شرکت ایتالیایی، آلمانی مذاکره‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی داشته است. وی با بیان این که هم اکنون این شرکتها در حال مطالعه بازار ایران هستند، افزود: موفق شدیم در یک مورد با آلمانی ها توافقنامه ای را امضا کنیم؛ همچنین با یک شرکت دیگر برای اجرای پروژه در غرب کارون مذاکراتی را داشتیم که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره به تولید پایدار فاز ١٢ پارس جنوبی نیز ادامه داد: اجرای فاز ١٩ پارس جنوبی در بخش خشکی و تزریق گاز شیرین به شبکه سراسری نیز حاکی از توانمندی شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه های نفتی است و همین امر سبب شده تا شرکتهای خارجی برای اجرای پروژه در صنعت نفت ایران با اعتماد بیشتری به مذاکره با آنها اقدام کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.