تجمع کارگران فاز ۱۴ عسلویه در پی معوقات مزدی

جمعی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای ۱۴ منطقه ویژه عسلویه صبح امروز با برپایی تجمعی صنفی خواستار وصول معوقات مزدی خود شدند ….

ایلنا:
بر اساس این گزارش کارگران شاغل در فاز ۱۴ عسلویه با برگزاری تجمع صنفی خواهان تعیین تکیلف ۵ ماه طلب مزدی پرداخت نشده خود، شدند. گفته می شود این کارگران تعداد آنها نزدیک ۳۰۰ نفر می‌شود، بامداد امروز در محوطه اطراف محل کار خود تجمع کردند بطوری که سایر افراد ازجمله کارگرانی طبق معمول هر روز قصد ورود به پروژه‌های مختلف فاز ۱۴ را داشتند، متوجه وضعیت آنها شدند.

به نقل از کارگرانی که در این اجتماع صنفی بوده‌اند گفته می‌شود که آنها از کارفرمای اصلی خواستار رسیدگی به موضوع مطالبات مزدی معوقه (دی ماه تا اردیبهشت ماه) خود شده‌‌اند.
لازم به یادآوری است، سال گذشته کارگران این فاز در پی معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زده بودند که با پرداخت معوقات ماه‌های آبان و آذر خود با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت باقیمانده معوقات (سه ماه زمستان) تا پایان سال به این تجمع پایان داده بودند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.