شهردار سابق لندن گسترش اتحادیه اروپا را با تلاشهای هیتلر مقایسه کرد

بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، گسترش اتحادیه اروپا را با تلاشهای هیتلر برای تصرف اروپا مقایسه کرده است. ….

بی بی سی:
آقای جانسون که برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند گفته است که ناپلئون و هیتلر هیچ یک موفق نشدند تا اروپا را زیر سلطه واحد درآورند. وی در گفتگویی با هفته نامه “ساندی تلگراف” گفته است: “اتحادیه ارپا در تلاش برای انجام همین کار است اما با روشی دیگر.” آقای جانسون از اعضای حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا است. قرار است رفراندوم ماندن یا ترک بریتانیا در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن (حدود دو ماه) دیگر برگزار شود.

در واکنش به این اظهارات، یوت کوپر از اعضای حزب کارگر بریتانیا، که با ماندن این کشور در اتحادیه اروپا موافق است شهردار سابق لندن را به انجام یک بازی “زشت و کثیف” متهم کرده است. اگرچه نایجل فراژ، رهبر حزب “یوکیپ” از اظهارات آقای جانسون دفاع کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.