انجمن هنر در تبعید برگذار می کند: مقاومت در برابر فاشیسم

چهاردهمین جشنواره جهانی سینمای ایران درتبعید از ییست و یکم تا بیست و دوم ماه مه دوهزار و شانزده در پاریس ….

(تقدیم به همه ی آزادی خواهان جهان)
پاریس/فرانسه
از ییست و یکم تا بیست و دوم ماه مه دوهزار و شانزده

شنبه  ییست و یکم
ساعت هجده و سی

مراسم گشایش/گزارش مسئول حشنواره/ نمایش فیلم های  کوتاه :
- نمایش سه فیلم و کلیپ از ۳ سینماگر ایرانی در تبعید/مستند / ۷ دقیقه/ به فارسی و فرانسه / – تسلیما نسرین/ مستند/ ۲دقیقه/ به فرانسه/ فرانسه /- حلبچه : آغاز پایان/ از مسعود معمار /  فارسی با زیر نویس انگلیسی/ ۱۳ دقیقه  / هلند/ این عکس فیلم، یک سال قبل از سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و به کشتار شیمیایی مردم حلبچه در عراق می پردازد. / – آبی همانند شلیک گلوله ای بیانیه شاعرانه ای بر ضد جنگ و خشونت از مسعود رئوف/ انیمیشن / ۵ دقیقه/ کانادا/– محاکمه از مسلم منصوری پایه گذار سینما ی ممنوع و زیرزمینی ایران / ۴۲ دقیقه/ مستند داستانی/ فارسی با زیرنویس به فرانسه/ آمریکا/ دشمن از فردریک آندرو / به فرانسه/ ۸ دقیقه/ فرانسه
/– انتظار از امید آهنگر/ داستان یک دختر ایرانی متقاضی پناهندگی در هلند با شرکت نوشین خانی / داستانی/ ۱۵ دقیقه / به فارسی و انگلیسی/ هلند

ساعت بیست و سی
-    –  ترور در برلین از آرمان نجم (درباره ی قتل اعضای حزب دموکرات کردستان دررستوران میکونوس) ۷۰دقیقه/ ۲۰۱۰/ به فارسی با زیر نویس انگلیسی/ آلمان

- کنسرت موسیقی افقانی

ساعت بیست و دو
/ پذیرایی از میهمانان جشنواره با بوفه ی ایرانی (با دعوت قبلی )

یکشنبه بیست و دوم
ساعت چهارده
- امپراتوری سکوت / از مسعود معمار / به فارسی با زیر نویس انگلیسی /  ۹۳ دقیقه / هلند

ساعت شانزده .
-– باغی هست از مسعود رئوف/ مستند/ انیمیشن/ ۳۰ دقیقه/ انگلیسی / کانادا

- پریان غمگین / از مسعود معمار / به فارسی زیر نویس انگلیسی/  ۵۴ دقیقه / هلند

- ایستگاه آخر از امید آهنگر با بازی فرحناز جوکار، رضا ازادی، شروین نیکو و صبا انصاری / داستانی/ ۲۲ دقیقه / به فارسی با زیرنویس به انگلیسی / بحث و گفتگو با امید آهنگر و رضا آزادی/ میهمانان جشنواره از هلند -

ساعت  هجده و سی
- بازگشت به وطن (براساس قتل زهرا کاظمی) از آرمان نجم / به فارسی با زیر نویس انگلیسی/ ۱۲ دقیقه/ آلمان.

- دو باره هرگز / از مسعود معمار / فارسی زیر نویس انگلیسی/ ۲۱ دقیقه/ بحث و گفتگو با کارگردان/  میهمان جشنواره از هلند
- خوشه های خشم از مسلم منصوری منصوری پایه گذار سینما ی زیرزمینی و ممنوع  ایران / ۴۶ دقیقه/ مستند / فارسی با زیرنویس به انگلیسی/ آمریکا

ساعت بیست و سی
-– دو فیلم کوتاه از یوسف اکرمی ۱-اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید/ ۲ دقیقه/ کانادا /۲- زمان بنفش / ۳ دقیقه/ کانادا
– رقص خورشید ممنوع از لیلا قبادی / ۲۵ دقیقه/ مستند/ کانادا / فارسی با زیرنویس به فرانسه

– پروانه‌ای برفراز اقیانوس از مسعود رئوف/ مستند/ انیمیشن/ ۲ دقیقه/ کانادا
– موج‌ها در آغاز تولد از مسعود رئوف/ مستند/ انیمیشن/ ۵ دقیقه/ کانادا
- درختی که به خاطر می‌آورد از مسعود رئوف / مستند/  ۵۰ دقیقه/ انگلیسی با زیرنویس به فارسی/ کانادا

ساعت بیست و دو
- برنامه پایانی جشنواره: کنسرت موسیقی افقانی
– پذیرایی از میهمانان جشنواره با بوفه ی ایرانی (با دعوت قبلی )

* در فاصله هر سانس بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه استراحت خواهد بود.
* هر شب قبل از سانس آخر ۲۰ دقیقه استراحت منظور شده است.
*.ممکن است به دلایل غیر قابل پیش بینی تغیراتی در برنامه داده شود که این تغیرات از طریق دفتر جشنواره اعلام خواهد شد.

ورودیه : یک سئانس: عادی ۸ یورو/ دانشجو و غیر شاغل ۴ یورو/ آبونمان برای همه ی برنامه ها ۲۰ یورو

CINÉMA LA CLEF (centre culturel la Clef)

21 rue La Clef / rue Daubenton 75005 Paris
Métro: Censier Daubenton (ligne 7)

جا با تلفنهای :  رزرو
۰۹ ۸۶ ۰۶ ۸۱ ۸۲  و ۰۷ ۶۸ ۱۲ ۰۹ ۰۶

یا بوسیله ی ای میل:
E- mail : contact.artenexil@orange.fr
Site: htpp://www.artenexil.net

انجمن هنر در تبعید تنها به پشبیبانی دوستداران فرهنگ و هنر مستقل، تماشاگران، هنرمندان و انسان های آزاده و بی ادعا متکی است.

L’Association Art en Exil est agréée Jeunesse et Education Populaire par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Paris- Ile-de-France/
N° ۷۵JEP 05-345

Association loi 1901 – N°Siret : 43771057700036 / code APE : 9001 Z

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.