تعویق ۸ ماه دستمزد و ۵ ماه بیمه ۱۷۰ کارگر کاشی جم

«محمد گودرزی» دبیر خانه کارگر بروجرد با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه کاشی جم در بروجرد حدود ۱۷۰ کارگر دارد که کارگران آن طی هشت ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند. ….

ایلنا:
به گفته وی در حال حاضر فعالیت تولیدی این واحد تولید کننده انواع کاشی به حداقل رسیده وفقط یکی از خطوط تولیدی آن فعالیت دارد. اوبابا تاکید بر اینکه زمزمه‌هایی از تعدیل ۷۰ کارگر کاشی جم شنیده می‌شود، افزود: این کارگران به سبب یک ماهه بودن قرار داد کارشان فاقد امنیت شغلی هستند. به گفته وی آذر ماه سال گذشته نیز تعداد ۵۰ کارگر قرار دادی این کارخانه با اتمام قرا رداد کار بیکار شده بودند. گودرزی با اشاره به مشکلات معیشتی بیش از ۱۷۰کارگر به تبع تعویق ۸ ماه حقوق، افزود: علاوه بر ۸ ماه حقوق،  دوسال حق عیدی  کارگران پرداخت نشده است

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.