قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: یک سوم اقتصاد ایران غیر رسمی است/ ضرورت بازبینی در قوانین

قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل برای بهبود فضای کسب و کار باید در بعضی از قوانین که مانع بزرگی برای این راه هستند تجدید نظر کنیم. ….

یک سوم اقتصاد ایران غیر رسمی است/ ضرورت بازبینی در قوانین

به گزارش ایلنا، «محمد تقی حسینی» با تاکید بر اینکه بیش از یک سوم اقتصاد ایران غیر رسمی است، گفت: باید با شفافیت بیشتر، نظارت بیشتر و تعریف مشخص برای مشاغلی که در آینده ایجاد می‌شوند فضا را برای گذر ازاقتصاد غیر رسمی فراهم کنید. حسینی گفت: این مهم تنها با همکاری شرکای اجتماعی دولت ممکن می‌شود. ازاین رو از تمامی شرکا می‌خواهیم برای گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی به کمک دولت بیایند. وی در خصوص اقتصاد غیر رسمی افزود: این نوع اقتصاد تحت تاثیر هنجارهای الزام‌آور غیر حقوقی است که ضمانت اجرایی قانونی ندارد از این رو هرچه اقتصاد غیر رسمی بزرگ‌تر باشد نمی‌توان به چشم‌انداز مورد نظر در گذار از اقتصاد غیر رسمی دست یافت.

قائم مقام وزیر کار در خصوص اینکه اقتصاد غیر رسمی در چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور فراگیر شده است گفت: اقتصاد غیر رسمی در واحدهایی که کارگران اجرتی در آن‌ها مشغول به کار هستند بیشتر دیده می‌شود و از آنجایی که افزایش اقتصاد غیر رسمی باعث کاهش رشد اقتصادی و فرصت‌های اشتغال می‌شود باید برای گذار از آن توجه بیشتری نشان داد. وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع کار شایسته و توسعه متوازن در اقتصاد رسمی مورد توجه قرار داد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.