نور افشانی شهر سنندج در استقبال از اول ماه مه ( روز جهانی کارگر)

اعضای کمتیه هماهنگی و دیگر کارگران و فعالین کارگری ، در اقدامی نمادین در استقبال اول ماه مه ۱۲ / اردیبهست ، آسمان شهر سنندج را نور افشانی کردند. ….

به گزارش رسیده روز ۱۱/اردیبهشت در ساعات ۲۱ (۹ ) شب در اکثر نقاط شهر از جمله مراکز اصلی شهر، میدان انقلاب ،خیابان ناصر خسرو، خیابان سیروس ، محله غفور و شریف اباد ، میدان گاز و شهرک بهاران و روبروی زندان مرکزی و بسیاری از محلات انجام شد. این نور افشانی با استقبال گرم مردم روبروشد و این استقبال در حالی صورت گرفت که امروز ساعات ده صبح نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها ، سه نفر از فعالین کارگری به نامهای لطف اله احمدی، نادر رضاقلی و حسین حسن آبادی را بازداشت کردند.

لازم به ذکر است در هنگام نور افشانی شهر سنندج مملو از نیرو های امنیتی و اطلاعاتی بود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.