بازداشت فعالین کارگری در شهر سنه

از سوی مأمورین امنیتی شهر سنه در شرق کوردستان ۵ تن از فعالین کارگری مقابل خانه کارگر بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند ….


جمعیت حقوق بشر کردستان:

از سوی مأمورین امنیتی شهر سنه در شرق کوردستان ۵ تن از فعالین کارگری مقابل خانه کارگر بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز یازده اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در پی اعلام خانه کارگر سنه برای برگزاری مراسم دولتی راهپیمایی روز جهانی کارگر، از ساعت ۹ صبح جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنه به‌قصد دخالت گری در این مراسم و اعلام مطالبات و شعارهای مستقل خودشان در مقابل خانه کارگر سنندج در زیر پل مردوخ تجمع نمودند که با حضور جمع زیادی از نیروهای پلیس و مأمورین امنیتی مواجه می‌شوند.

مأمورین امنیتی در پی افزایش جمعیت، به کارگران حاضر یورش برده و چندین نفر از آنان به اسامی «لطف اله احمدی، نادر رضا قلی و حسین حسن‌آبادی یدالله صمدی زاهد مرادی» دستگیر می‌شوند.
گفته شده است، کارگران بازداشت شده بیشتر از اسامی مذکور می باشد.ولی تا کنون خبری از بازداشت احتمالی اشخاصی دیگر به چست جمعیت حقوق بشر کوردستان نرسیده است.
لازم به ذکر است که هیچ‌یک از عوامل خانه کارگر در این تجمع حضور نداشته و فقط کارگران و فعالین کارگری در مقابل خانه کارگر حضور داشتند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.