تصاویر: درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

پس از هفته ها سرگردانی در مرز مقدونیه و یونان، پناهجویان خشمگین پس از پایین آوردن حفاظ های فلزی مستقر در مرز، با پلیس مقدونیه درگیری خونینی را به راه انداختند. ….

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

نیروهای امنیتی این کشور با پرتاب گاز اشک آور سعی دارد جمعیت خشمگین را به عقب براند و مانع از عبور آن ها به مرز شود. معترضان با فریاد “مرز را باز کنید” به اعتراضات خود دامن زدند و در ادامه با پرتاب سنگ به سوی نیروهای پلیس، به سوی حفاظ های فلزی هجوم آوردند.تاکنون در حدود ۶۵۰۰ نفر در مرز بین این دو کشور گیر افتاده اند.

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

تصاویر/درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.