بیکارشدن ۱۲۰۰ کارگر در پی تعطیلی سه واحد نساجی با سابقه ۴۰ سال در مشهد

تعطیلی سه واحد تولیدی نساجی با ۴۰ سال سابقه فعالیت در مشهد به بیکاری ۱۲۰۰ کارگر انجامیده است. ….

ایلنا:
از قرار معلوم، این واحدها از بیست و هشتم  اسفندماه تعطیل و ۱۲۰۰ نفر از کارگران این واحدها بیکار شده اند و فقط تعدادی از کارگران در بخش های نگهبانی، حسابداری و مالی مشغو ل به کار هستند. کارگران بیکار شده برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند.

ظاهرا انباشت محصولات تولیدی در انبارها و رکود حاکم بر بازار فروش دلیل تعطیلی این واحدهای نساجی عنوان شده است. در عین حال، گزارشات مرکز آمار ایران از افزایش ۲٫۵ درصدی نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حکایت دارد که براساس این آمار، خراسان رضوی پنجمین استان بیکار کشور است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.