حسن رحمان پناه: اسناد پاناما ، قطرەای از اقیانوس مملو از فساد سیستم سرمایەداری؟

آنچه به “اسناد پاناما” معروف شدە است این اقدام با همکاری ١٠٠ مؤسسه خبری و نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۸۰ کشور مختلف جهان کە اقدام به افشای میلیون ها سند محرمانه کردەاند، ممکن شدە است.”اسناد پاناما” نشان می دهد کە  شرکت “موساک فونسکا”، به مشتریان خود کمک کرده تا دارایی‌شان را پنهان و در واقع به پول شویی مبادرت ورزند و از پرداخت مالیات فرار کنند. ….
——————————————————————–

روز یکشنبه٣آوریل ٢٠١۶ ،۱۱ میلیون و۵٠٠ هزار سند مربوط به شرکت حقوقی “موساک فونسکا” کە یکی از مخفی کارترین شرکتهای دنیا تلقی می شد و در کشور کوچک “پاناما”در آمریکای مرکزی فعالیت میکند، منتشر شد.این اسناد شامل اطلاعاتی پیرامون ایجاد و فعالیت بیش از ٢٠٠٠ شرکت فراساحلی در مدت زمان ۴ سال گذشته است.اسناد پخش شدە توسط مجموعەای روزنامەنگار به نام گروه “آی‌سی‌آی‌جی”منتشر شد کە بیش از یک سال است برروی این اسناد فعالیت میکنند. بیش از ١١٠رسانه‌مختلف و معتبر جهانی در کشورهای جداگانه به انتشار نتیجه تحقیقات این گروه مبادرت کردند که جنجال و سروصدای زیادی در سطح جهان به همراە داشتە است.

بنا به گزارشات منتشر شدە ، آنچه به “اسناد پاناما” معروف شدە است این اقدام با همکاری ١٠٠ مؤسسه خبری و نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۸۰ کشور مختلف جهان کە اقدام به افشای میلیون ها سند محرمانه کردەاند، ممکن شدە است.”اسناد پاناما” نشان می دهد کە  شرکت “موساک فونسکا”، به مشتریان خود کمک کرده تا دارایی‌شان را پنهان و در واقع به پول شویی مبادرت ورزند و از پرداخت مالیات فرار کنند. این رسوایی پای بسیاری از رهبران دولت های فاسد سرمایەدای ، صاحبان ثروت و قدرت و از جمله  فوتبالیست های شناختە شدە را نیز به گنداب تقلب و دروغگویی کشاندە است.طبق گزارشات منتشر شدە در اسناد فوق، حدود ٢١۴ هزار شرکت و ۵٠٠ بانک، که حدود ۴٠ سال را شامل می شود، بویژه  شرکت های برون مرزی، یکصد و چهل سیاستمدار وحداقل حاکمان و مسئولین ردە بالای ۱٢ کشور جهان از جملە  ایران، عربستان سعودی، ایسلند ، سوریه ،آرژانتین، روسیه ، سوئیس، اوکراین، چین ،  گینه، آلمان، انگلستان در این شبکه پولشویی نقش داشته‌اند.

به نوشتە  روزنامه آلمانی “زوددویچه زایتونگ” این مدارک که به “برگه‌های پاناما” معروف شده‌اند توسط گروهی از خبرنگاران تحقیقی “آی‌سی جی ‌آی‌” منتشرشدە” که برای دست یافتن به این اطلاعات ایمیل‌های مربوط به بیش از ۴۰ سال گذشته و جزئیات گذرنامه‌های افراد زیادی دسترسی یافتەاند کە  ردیابی پول‌شویی‌های افراد سر‌شناس از دهه۱۹۷۰قرن بیست تا بهار ۲۰۱۶قرن ٢١ را مورد بررسی و پیگیری قرار دادەاند”.

گروه “آی‌سی‌آی‌جی”اظهار داشتە کە در”برگه‌های پاناما” نام ۷۲ نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق کشورها و شرکت های وابستە به آنان از جملە ” محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران، ملک سلمان پادشاه کنونی عربستان ، حسنی مبارک رییس جمهور سابقمصر ، معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی،  ولادیمیر پوتین رییس جمهور کنونی روسیه، پاولو لازارنکف نخست وزیر سابق اوکراین،  پترو پرشنکوف رئیس جمهور فعلی اوکراین ،گونلاگسون نخست وزیر ایسلند، بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه ، یان کامرون پدر دیوید کامرون نخست وزیر فعلی بریتانیا، لیونل مسی بازیکن فوتبال و … وجود دارد. اطلاعات دیگری که از “اسناد پاناما”منتشر شدە  استفاده دولت‌هایی از جمله “سوریه، کره شمالی و زیمبابوه از تسهیلات ارائه شده توسط شرکت موساک فونسکا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بوده است”.

واکنش ها به “اسناد پاناما”
عکس العمل  به اسناد منتشر شدە متفاوت بودە است . دولت روسیە بە منظور تبرئە رییس جمهور این کشور و نزدیکانش کە در رآس بخشی از مافیای جهانی قرار دارند “آنرا اقدام سازمان سیاه نامید”. دولت چین کە نام مسئولین و نزدیکان رییس جمهورش  در لیست این اسناد است “هرگونه اطلاع رسانی در مورد آنرا ممنوع کرد” . نخست وزیرایسلند کە از متهمان این لیست است بعد از مقاومتهای اولیە در تبرئە خود، بر اثر فشار افکار عمومی کشورش ناچار به استعفا گردید.”دیود کامرون” نخست وزیر بریتانیا کە نام پدرش و شرکت تحت مسئولیت آن در لیست است ، در صدد “تبرئە خود و خانوادەاش ” برآمدە ، اما فشارها علیە نامبردە جهت انتشار جزئیات وضعیت مالیاتی خود و اعضای خانواده‌اش افزایش یافته است.در ایران کە بسیاری از مسائل و رویدادها چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، تحت کنترل سپاە و بیت رهبری است و تشدید جنگ جناحها بویژه در ماەهای اخیر نیز عمیق تر شدە و همچنین وجود سانسور شدید و بریدن زبان منتقدین و عدم وجود مطبوعات آزاد و غیرحکومتی، این خبر و دزدی از “بیت المال مستضعفین” نیز تحت الشعاع آن قرا گرفتە است. جناح رفسنجانی و روحانی قصد دارند نظام فاسد و چپاولگر جمهوری اسلامی را تبرئە و محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دههم و همراهان نامبردە را به فعالیت اقتصادی مخفیانه ، پولشویی و فرار مالیاتی متهم کنند. این حقە و شیادی اسلامی در شرایطی صورت میگیرد کە اکثریت عظیم اقتصاد و بانک ها در ایرانتحت کنترل مافیای بیت رهبری و نهادهای وابستە به آن ، “ستاد اجرایی فرمان امام”کە “رویترز” ٣ سال قبل ثروت قابل شمارش آنرا حدود ١٠٠ میلیارد دلار برآورد نمود، سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان ، استان قدس رضوی و دەها نهاد مافیایی دیگر قرار دارد ، آشکارا و بدون شرم حضور از مردم زجرکشیدە ایران کە رنج کار و عرق جبین آنان را در نهادهای تحت کنترل خود بدون پرداخت مالیات و حساب و کتاب و تنها با طلاع “آقا” و “برادران قاچاقچی خودمان” (تشر احمدی نژاد به همپالگیهایش در سپاه پاسدارن) و بدون نیاز به افشاگری روزنامەنگاران غیر حکومتی و انتشار “اسناد پاناما” حیف و میل و سرمی کشند و غم هم به ابرو نمی آورند، نامشان در “اسناد پاناما” نیست، اما از بزرگترین مافیاهای اقتصادی در سطح جهان هستند . پروندە قطور بابک زنجانی میلیاردر زندانی محکوم به اعدام کە سیستم قضایی رژیم قصد وارونەنگری و قربانی کردن این عنصر تبهکار را به جای رۆسا و آقازادەهای مسئولش را دارد ، در رشوەدادن ،پولشویی و فرار مالیاتی کە از نورچشمی های سران حکومت بود، نیازی به توضیح ندارد. بنابراین لزومی به وجود اسم احمدی نژاد در “اسناد پاناما” نیست ، زیرا همه سران و رهبران جمهوری اسلامی دزد، قاچاقچی، پولشو و در رآس مافیای دولتی و شخصی قرار دارند و این حقیقت از چشم مردم ایران و حتا جهان نیز پنهان نیست.

تمرکز سرمایە ، فساد نهادینه شدە و تقابل مطبوعات مستقل؟
در جهان کنونی سرمایەداری، مطبوعات را رکن چهارم “دمکراسی” می نامند. تردیدی در این نیست کە سە ارکان اصلی دیگر قدرت ، قوە مقننه، قوە قضائیە و قوە مجریە در خدمت دولت طبقاتی سرمایەداری و سیستم استثمارگر آن قرار دارند. سرمایە کە تضمین ادامه حیات و خودگستردگی آن در استثمار شدید نیروی کار کارگر و اندوختن ارزش اضافی حاصل از آن است ، تنها با در اختیار گرفتن ٣ نهاد بیان شدە رضایت نمی دهد. کنترل بر آموزش و پرورش و تسخیر افکار عمومی جامعە ، در اختیار گرفتن کانال های اطلاع رسانی و بویژه مطبوعات و تلویزیون یکی دیگر از عرصەهای مهم و اصلی در جهت خدمت به سە نهاد یاد شدە دیگر و خدمت به کل نظام و سیستم طبقاتی استثمار اکثریت جامعە توسط اقلیت آن است . اما در طرف مقابل هم، مبارزە برای به دست گرفتن ٣ قدرت مورد اشارە یا به عبارت دیگر “تصرف قدرت سیاسی” کە نبرد طبقاتی بر مبنای آن شکل گرفتە و موتور محرکە تا کنونیتاریخ بودە و عامل اصلی درهم پیچیدن مناسبات تولیدی و طبقاتی ماقبل سرمایەداری است ، با اتکا به اگاهگری و اطلاع رسانی کە حاصل آن سازماندهی انسان اگاه و طبقە کارگر و ستمکش برای خودرهایی است ، مطبوعات و روشنگری ، بویژه در عصر جهانی شدن سرمایەداری نقش مهم و به سزایی دارد. به عبارت دیگر این تنها سرمایە نیست کە از ابزار اطلاع رسانی چه با اتکا به پول و سرمایە و خریدن بخش بزرگی از این نهادها یا سازماندهیش مطابق نیاز طبقاتی و سیاسی خود،و سرکوب و خفە کردن بخش معترض میتواند و قادر است بهرە ببرد ، بلکه جبهە مخالف آن نیز قادر به استفادە درست و کارساز از این “ارکان چهارم دمکراسی” به نفع خود در دوران بی قدرتی است .

در عصر تمرکز سرمایە و قدرت، کە سرمایە کاملآ جهانی و گستردە و قدرت هرچه بیشتر در دستان عدە قلیلی محدود و قدرتمداران به تمرکز در “آشپزخانه سرمایە” تعریف می شوند، در جبهە مقابل نیز ، جهانی شدن هرچه بیشتر گستردە و فرامحلی گردیدە و زمینه و امکان تقابل متحدانەتر و فراگیرتر را فراهم نمودە است. در چنین شرایطی مطبوعات و اطلاع رسانی چه در جبهە سرمایە و چه در جبهه مقابل آن آنچنان اهمیت و جایگاه ویژەای یافتە و روز به روز هم بیشتر می شود کە دو طرف تخاصم قادر به چشم پوشی از آن نیستند.

اما واقعیت این است کە در جهان دیجیتال کنونی و بویژە در کشورهای استبدادزدە کە توسط مشتی دیکتاتور از نوع شاە ، شیخ ، ولی فقیە، سلطان ، ژنرال نظامی، رییس جمهورهای مدام العمرو موروثی، ادارە می شوند ،بسیج سە ارکان دیگر “دمکراسی” علیە ارکان چهارم آن امری روزانه ،واجب و ضروری برای حفظ قدرت با چاشنی مبارزە با “ستون پنجم دشمن” ، مبارزە با  ” برهم زدن نظم و امنیت ملی و عمومی” ، ” تقابل با آشوبگری” و … می باشد. در دنیای امروز ،کشف حقیقت و در اختیار گذاشتن آن در برابر افکار عمومی ، خدمت بزرگی در نشان دادن وجود حقیقت است . وظیفەای کە مطبوعات و نهادهای اطلاع رسانی آزاد، غیرحکومتی و غیروابستە میتوانند نقش ویژه و به سزایی در آنجام این وظیفە مهم و تاریخی داشتە باشند.

انتشار “اسناد پاناما” اگر چه اولین مورد از افشای مافیای قدرت و ثروت در نظام ظالمانه و فاسد سرمایەداری نیست ، اما نمونه کم نظیر آن است. این اقدام کە به بزرگترین “پروژه روزنامە نگاری ” در جهان شهرت یافتە، به لحاظ مدت زمان تحقیقات ، درزنکردن هیچگونه اطلاعاتی قبل از انتشار اسناد ، گستردگی حضور روزنامەنگاران و گستردگی جهانی آن ، پخش همزمان بیش از ١٠٠ روزنامه و کانال مهم اطلاع رسانی از نشر این اسناد،  یک شاهکار مهم روزنامه نگاری در دنیای امروز محسوب می شود. قبلآ نیز اقدامات جسورانه و افشاگرانه از نوع  “ویکی‌لیکس”، “ان‌جی‌او”یی که مسئول آن “جولین آسانژ” بود که میلیون‌ها سند در پیوند با جاسوسی، فساد و یا پایمال کردن حقوق شهروندان را افشا نمودوسپس افشاگری “ادوارد اسنودن” پیرامون ابعاد گستره شنود جهانیان و جاسوسی مخابراتی “سازمان امنیت ملی” آمریکا را به جهانیان شناخت و ناامنی زندگی خصوصی افراد توسط نهادهای امنیتی و جاسوسی را در ابعاد گستردە معرفی کرد ، رویدادە بود. همچنین افشاگریهای دیگری از نوع “آفشور لیکس”، “سویس لیکس”، “لوکس لیکس” را هم به این لیست میتوان اضافە کرد. اما انتشار “اسناد پاناما” در سطح گستردەتر و با دخالت صدها روزنامەنگار حرفەای ، ابعاد فساد ، پولشویی، فرار مالیاتی کسانیکه روزانه هزار بار بر ضروت رعایت “قانون” و از جملە پرداخت مالیات، دادسخن سر می دهند، اما خود دروغ می گویند، در ابعاد جهانی و گستردەتری مطرح نمود.

ضمن ارزش گذاشتن به زحمت و فعالیت افراد، نهادها و اهل مطبوعات و رسانەهای متعهد، غیروابستە، غیرحکومتی و مردمی، در راستای شناساندن حقیقت به جامعە و افشای فساد ، دزدی، پولشویی، فرار مالیاتی و رفتار حکومتهای استبدادی و سرکوبگر با شهروندان و دیگر اقدامات جنایی و مافیایی آنان کە شبانه روز زحمت می کشند و همچنین احترام به پاس خونهای زیادی کە در دفاع از بیان حقیقت ریختە شدە ، سرهای زیادی به پای چوبه دار رفتە و تن های رنجور فراوانی که زندان و شکنجە در داخل سلول های آهنی تحمل نمودە ، باید گفت کە  بیان آنچه در “اسناد پاناما” در افشاگریهای “ویکی لیکس” و در فعالیت های فردی “ادوارد سنودن” در افشای جاسوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دەها اقدام گروهی و فردی دیگر روی دادە و بسیار مهم و با ارزش هستند ، اما افشاگریهای آنجام شدەتنها قطرەای از اقیانوس فساد و دزدی در نظام نابرابر و ضدانسانی سرمایەداری است کە پایە و بنیاد آنبرچنین کثافتکاریها و اعمال مافیایی نهادە شدە و بخش جدایی ناپذیر از وجود این نظام و سیستم استثمار اکثریت جامعە توسط اقلیت سازمانیافتە آن است.وجود پناهگاهها و بهشت های مالیاتی در جهان تنها به شرکت”موساک فونسکا”محدود نمی شود ، بلکە وجود چنین شرکتهای بدون حمایت و ساپورت قدرت های امپریالیستی ممکن نیست . آنچه در “پاناما” اتفاق افتاد تنها کوە یخ فساد مالی در نظام فاسد سرمایەداری است کە هزاران شرکت و جزیرە آرام دیگر کە هنوز ناشناختە هستند در گوشە و کنار جهان و در حمایت صاحبان ثروت و قدرت مکان اختفای ثروت سرمایەداران هستند.اگرچە اقدام  افشاگرانه گروه “آی‌سی‌آی‌جی” مهم و ارزشمند در اگاه کردن افکار عمومی جامعە است ، اما نظام طبقاتی کنونی با این افشاگریها و بویژە نقدهای لیبرالی از زاویە پنهان کردن ثروت ، خودداری از پرداخت مالیات و یا پولشویی توسط صاحبان قدرت و ثروت از بین نخواهد رفت . بلکه نجات از چنگال خون الود و مملو از فساد و جنایت این نظام در گرو مبارزە متحدانه ، سازمانیافتە و اگاهانه گورکن اصلی آن، پرولتاریای جهانی است کە افشاگریهای اخیر مسیر این مبارزە را هموارتر و مصممانه تر خواهد نمود.

زمانیکە بزرگترین بحران قرن ٢١ در سال ٢٠٠٨با ورشکستگی بانک ها ، این شریانهای اصلی گردش خون در کالبد فاسد نظام سرمایەداری آغاز شد  و عظیم ترین بحران جهانی را ایجاد و میلیونها شهروند را به خاک سیاه نشاند، دولت آمریکا و دیگر دولت های حافظ سرمایە در اروپا و گوشە و کنار جهان ، این کمیتەهای اجرایی نظام سرمایەداری بودند کە به کمک این مراکز فساد و قمارخانەهای بزرگ شخصی و دولتی شتافتند و آنان را به بهانه گردش سرمایە در” خدمت به جامعە” از ورشکستگی نجات و تودەهای مردم را هرچە بیشتررها و در فقر و محنت غرق کردند. افشاگریهای اخیر و گذشتە نیز نشان می دهند کە بخش عمدە پولشویی، فساد مالی و فرار مالیاتی از کانال همین بانک ها کە کانال و پناهگاه دزدی روزانه از دسترنج اکثریت ساکنین جامعە بودە و هستند،صورت گرفتە و صورت خواهد گرفت.

عصر دیجیتال و جهانی شدن اگرچە شهروندان را به اطلاع رسانی به موقع و زودهنگام اگاه می کند و امکان آنان در دسترسی به حقایق را سریعتر فراهم میکند ، اما و در همان حال، دولت ها و حاکمان مقتدر و مافیای قدرت و ثروت در سطح جهانی را نیز بیشتر هوشیار و بسیج می کند تا سە رکن قدرتمند دمکراسی بورژوای را در ضدیت با رکن چهارم آن کە مطبوعات و اطلاع رسانی غیر دولتی و غیروابستە  است را بسیج و در آمادە باش همیشگی و سرکوب آن نگه دارند. در کشورهای پیشرفتە سرمایەداری با شلاق قانون و محدودیت دسترسی به مراکز اطلاع رسانی و تشدید سیستم جلوگیری از درز اطلاعات  و تحکیممخفی کاری ، و در کشورهای استبدادزدە و دیکتاتوری،  با اتکا به سانسور، شلاق ، زندان و شکنجە ، اعدام و ترور ، زبان های آتشین و قلم های برا و حقیقت گو را می برند و می شکنند. در این نبرد گستردە و جهانی بر سر بیان حقیقت یا مخفی نگه داشتن آن در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، حاکمیت ، مالی ، بیان اندیشە و نظر ، و ….به هر میزان کە مطبوعات و کانال های اطلاع رسانی در جنبرە دولت ها و قوانین دست و پاگیر مدافع آنان محدود و مقهور باشند، ماهیت دفاع از آزادی بیان، اطلاع رسانی درست، به موقع و حقیقت جو را از دست دادە و به زائدە قدرت، دولت و ثروت تبدیل می شوند. اما به هر میزان و در هر سطح در این کشمکش ، کە نبرد بر سر آزادی بیان و نشر اندیشە و اطلاع رسانی و اگاه کردن جامعە در اولویت آن قرار دارد ، مستقل و مدافع بیان حقیقت ، نترس، جسور و در همان حال متشکل و سازمانیافتە باشند ، دست آوردهای بزرگتری در ضدیت با نظام سلطە و در خدمت به محرومان و ستمدیدگان کسب نمودە و از حمایت ، پشتیبانی و قدرشناسی اکثریت جامعە یعنی کارگران و محرومان و روشنفکران انقلابی و متعهد بهرەمند خواهند بود. در این نبرد جهانی بر سر حق اگاهی از تمام رویدادها در جهان کنونی و یا تقابل و ضدیت با آن ، روزنامەنگاران و اهل قلم کمونیست ، متعهد ، حقیقت جو و فداکار میتوانند نقش ویژە و پیشتاز خود را ایفا کنند.

۶ آوریل ٢٠١۶

—————————————————–
منبع: گزارشگران
http://gozareshgar.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.