کتاب “ستارخان و جنبش آذربایجان”

نخستین پژواک انقلاب روسیه در ایران شنیده شد. انقلاب روس برای انبار باروتی که در ایران گرد آمده بود، نقش یک جرقه رابازی کرد. اگرچه پیش از انقلاب روسیه، جنبش هایی در ایران، تهران، آذربایجان، خراسان و … رخ داده ولی اینها حالت غیر متشکل داشتند. ….

Microsoft Word - sattarxan va conbeshe azarbaycan

کتاب ستارخان و جنبش آذربایجان

نویسنده: نریمان حسن زاده

مترجم: پرویز زارع شاهمرسی

انقلاب ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ روسیه به سرعت حرکات آزادی خواهانه و جنبش های کارگری را در کشورهای آفریقا و آسیا سرعت بخشید. انقلاب روسیه ملت های مستعمره و نیمه مستعمره در خواب رفته را بیدار کرده و به طرف مبارزی انقلابی و حیات سیاسی جلب نمود.

نخستین پژواک انقلاب روسیه در ایران شنیده شد. انقلاب روس برای انبار باروتی که در ایران گرد آمده بود، نقش یک جرقه رابازی کرد. اگرچه پیش از انقلاب روسیه، جنبش هایی در ایران، تهران، آذربایجان، خراسان و … رخ داده ولی اینها حالت غیر متشکل داشتند.

تحت تاثیر انقلاب روسیه، در دسامبر ۱۹۰۵ در شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، کرمان، خراسان و … اعتراضات نسبت به استبداد شاه و خودسری فئودال ها و بر علیه امپریالیست ها گسترش یافت. مجازات فعالان جنبش های اعتراضی در اواخر سال ۱۹۰۵، به گسترش حرکت انقلابی در تمام ایران منجر شد. همراه با تهران برای اولین بار در تبریز، اردبیل، خوی، زنجان و شهرهای دیگر آذربایجان اعتراضات شکل گرفت. بازارها بسته شد، اهالی به هیجان آمده، خواستار عزل ماموران خارجی بویژه بلژیکی ها، راندن آنها از ایران و گماردن ماموران ایرانی به جای آنها شدند. در بهار و تابستان ۱۹۰۶ در راستای همراهی با مشروطه خواهان تهران که برای تاسیس عدالت خوانه، برپایی مجلس و تصویب قانون اساسی مبارزه میکردند، در تبریز چندین بار بازار تعطیل شد و تظاهرات اعتراض آمیزی شکل گرفت. در تمام ایران و بویژه آزربایجان با هدف برپایی مشروطیت، پایان دادن به خودسری ماموران دولتی، برپایی مجلس در تهران و انجمن ملی در تبریز گسترش یافت. …..

کتاب “ستارخان و جنبش آذربایجان” را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://lajvar.se/pdf/satarkhan-jonbeshe-azarbaijan.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.