یونان و ترکیه در انتظار آغاز روند بازگشت مهاجران

مسئولان یونانی و اتحادیۀ اروپا در آخرین ساعات باقی مانده، سخت مشغول تدارک عملیات بازگرداندن پناهجویان به ترکیه هستند. اگر مشکلی پیش نیاید، از روز دوشنبه (فردا) صدها پناهجوی سوری باید از یونان به خاک ترکیه وارد شوند و بدین ترتیب از محدودۀ اتحادیۀ اروپا بیرون بروند. ….

06

رادیوفرانسه:
مسئولان یونانی و اتحادیۀ اروپا در آخرین ساعات باقی مانده، سخت مشغول تدارک عملیات بازگرداندن پناهجویان به ترکیه هستند. اگر مشکلی پیش نیاید، از روز دوشنبه (فردا) صدها پناهجوی سوری باید از یونان به خاک ترکیه وارد شوند و بدین ترتیب از محدودۀ اتحادیۀ اروپا بیرون بروند. از روز دوشنبه ۴ آوریل/١۶ فروردین، توافق میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا در مورد مهاجران به اجرا گذاشته خواهد شد. بر این اساس، به ازای هر مهاجری که ترکیه بپذیرد، اتحادیۀ اروپا هم به یک نفر پناهندگی خواهد داد.

اگر از روز دوشنبه یونان و مسئولان اتحادیۀ اروپا بتوانند بازگشت پناهجویان را به خاک ترکیه بدون مشکل سامان دهند، قاعدتاً موج بزرگی از آوارگان سوری به ترکیه وارد خواهد شد. به همین دلیل مقامات ترک نیز با شتاب، مشغول ساختن مراکزی برای پذیرش این افراد هستند. آنان تأکید کرده‌اند که این مراکز، «اردوگاه سکونت پناهندگان» نیست و تنها وظیفۀ ثبت نام پناهجویان و اسکان موقتی آنها را به عهده خواهند داشت.

ترکیه تاکنون نزدیک به ٢٫٧ میلیون آوارۀ سوری را در خاک خود پذیرفته است. اکثر این افراد می‌خواهند خود را به یونان برسانند و بدین ترتیب وارد محدودۀ اتحادیۀ اروپا شوند. در واقع بر اساس توافق یادشده، قرار است که ترکیه پناهجویانی را که یک بار از خاکش عبور کرده و به یونان وارد شده‌اند، دوباره به خود بپذیرد. با اینحال سازمان‌های مدافع حقوق بشر سخت نگران وضعیت هستند و در مورد قابلیت پذیرش ترکیه تردیدهای جدی دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.