کم درآمد ها قربانیان همیشگی تعدیل ساختاری

۷۰ درصد مزدبگیران زیر خط فقر هستند ….

ایلنا:

«ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر عادلانه بودن افزایش ۱۴ درصدی دستمزد و غیرمنصف خواندن منتقدان گفت: مسئولان یا اطلاعاتشان از چگونگی تامین معاش دهک‌های پایینی ناقص است و یا اهمیت مساله فقر را درک نمی کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر، بر طبق آمارها نزدیک به ۷۰ درصد دستمزدبگیران زیرخط فقر هستند و این باید یک زنگ خطر بزرگ اقتصادی و سیاسی تلقی شود.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که میان واقعیت های ملموس مربوط به معیشت مردم و آمارهای فرمایشی تفاوت بسیار هست، افزود: افزایش دستمزد براساس نرخ تورم رسمی عادلانه نیست و منافع جمعی اکثریت مردم را زیر پا می گذارد. وی افزود: چگونگی محاسبه نرخ این تورم رسمی جای سوال دارد و پرسش اساسی این است که  که ضریب اهمیت ضروریات اصلی قشر کارگر از جمله اجاره مسکن آن هم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران فاقد مسکن شخصی هستند، چگونه در نظر گرفته می شود.

رزاقی در ادامه گفت: حتی در کشورهای سرمایه داری با رویکردهای نئولیبرالیستی  نیز مبنای مذاکرات مزدی،  صرف محاسبات دولت نیست، در این کشورها هم ارقام و آمارهای ارائه شده توسط  اتحادیه های کارگری و هم محاسبات دولت، در میز مذاکره برای چانه زنی مورد استناد قرار می گیرد. وی ادامه داد: این در حالیست که در مذاکرات مزدی امسال گروه کارگری سبد معیشت خانوار را محاسبه کردند که متاسفانه این محاسبات حداقلی نیز از دستور کار خارج شد و تنها به آمارهای رسمی دولتی اکتفا گردید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همه این اتفاقات، نتیجه استمرار سیاست های تعدیل اقتصادی است که در همه دولت های پس ازجنگ صرفنظر از تفاوت های سیاسی آنها، تداوم داشته است. وی افزود: هدف این سیاست ها، ایجاد یک طبقه ثروتمند است که متاسفانه فقط در دلالی و واردات سرمایه گذاری می‌کنند و مالیات هم نمی پردازند و با فربه تر شدن و عدم نظارت،  در طول سالها  به فاسدان اقتصادی تبدیل می شوند که در ساختار ناکارآمد بازار اقتصاد  حل شده و هرگز معرفی هم نمی شوند. وی با بیان این مطلب که تجدید نظر در سیاست های اقتصادی ضروری است، ادامه داد: قربانیان این سیاست ها، بیکاران، فقرا و کم درآمدها هستند که صدایشان به جایی نمی رسد و فرادستان توجهی به مطالبات آنها ندارند.

رزاقی در پایان تاکید کرد:  عادلانه خواندن افزایش دستمزد ۱۴ درصدی برای آینده کشور خطرناک است و استمرار این رویکردها، اقشاری را که امید آینده کشور هستند و قرار است این مرز و بوم را حفظ کنند، یعنی کارگران، معلمان و کارمندان را بی انگیزه، ناامید و مستاصل می‌سازد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.