تحمیل قراردادهای سفید امضا به معلمان آزاد

خصوصی سازی های بی رویه سالهای گذشته و عدم نظارت قانونی بر عملکرد مدارس بخش خصوصی، معلمان بخش خصوصی را به یکی از آسیب پذیرترین اقشار دستمزدبگیر مبدل نموده است. ….
ایلنا:
یک فعال صنفی معلمان معتقد است: وضعیت شغلی معلمان آزاد شاغل در مدارس غیر انتفاعی بسیار نابسامان است چرا که نه وزارت کار و نه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیتی بر عهده نمی گیرند.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان با اشاره به بهره کشی از معلمان در بخش خصوصی گفت: اشتغال معلمان در مدارس خصوصی  تا کنون سازماندهی نشده است. وی افزود: میزان دستمزد و مزایای معلمان آزاد کاملا وابسته به شکل قرارداد و   نوع نگاه سرمایه گذاران مدارس است و هیچ روال قانونی مشخصی ندارد. حبیبی با بیان این مطلب که میزان پرداختی به معلمان مدارس خصوصی نسبت به شهریه های دریافتی بسیار پایین است گفت: این مدارس منابع درآمدزایی در سطح انبوه،  برای صاحبان سرمایه محسوب می شونداما به نسبت سود انبوهی که نصیب آنها می شود بهره کادر آموزشی بسیار ناچیز است.

این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به این که  حق بیمه معلمان آزاد توسط هیات مدیره مدارس غیرانتفاعی معمولا پرداخت نمی شود گفت: این معلمان از خدمات حمایتی محرومند و از پایین ترین سطح امنیت شغلی برخوردارند. حبیبی  تصریح کرد: از آنجا که قراردادهای این معلمان براساس قانون کار منعقد می شود، وزارت آموزش و پرورش مسئولیتی در قبال حقوق شغلی این معلمان برعهده نمی گیرد و این در حالیست که در وزارت آموزش و پرورش زیربخشی تحت عنوان سازمان نظارت بر مدارس غیر انتفاعی وجود دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وزارت کار نیز بر عملکرد مدارس غیر انتفاعی و نحوه انعقاد قرارداد با معلمان نظارت نمی کند و در عمل در بسیاری از موارد، این معلمان در شرایطی که هیچ حق اعتراضی ندارند، مجبور به امضای قراردادهای سفید می شوند. این عضو کانون صنفی معلمان در پایان با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت اشتغال معلمان آزاد گفت: خصوصی سازی های بی رویه سالهای گذشته و عدم نظارت قانونی بر عملکرد مدارس بخش خصوصی، معلمان بخش خصوصی را به یکی از آسیب پذیرترین اقشار دستمزدبگیر مبدل نموده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.