کتاب “زنان انقلابی” نوشته آناهیتا اردوان

کتاب «زنان انقلابی» شامل زندگینامۀ برخی از زنان پیشتاز و کمونیست جهان میباشد که از زبانهای گوناگون، به خصوص انگلیسی، به فارسی برگردان، تهیه و تنظیم شده است. ….

بسیاری از این زندگینامه ها، پیش از انتشار این کتاب، به زبان فارسی، موجود نبوده است.

ما در دورانی زندگی میکنیم که «انقلاب» و «سوسیالیسم» بیش از هر زمان دیگری مورد تهاجم مدافعان سیستم سرمایه داری قرار گرفته است. در میهنمان، تئوری بافان و جاعلان تاریخ از هر حربه یی برای حفظ استبداد حاکم استفاده میکنند. از اینرو، هر حرکت و اندیشۀ انقلابی را خشونتطلبی نامیده و مترصّدند تا انفعال را تئوریزه کنند. این کتاب بر آن است تا با معرفی برخی از زنان انقلابی و کمونیست جهان و نگاهی مختصر به هستی اجتماعی ایشان، از مبارزه برای سوسیالیسم به مثابۀ تنها بدیل تاریخی و عینی  نظم سرمایه داری و نبرد قهر آمیز نسل جوان بویژه زنان علیه خدایگان سالاری حاکم بر میهنمان، قاطعانه حمایت و پشتیبانی کند.

جهت مطالعه کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

http://lajvar.se/pdf/zanan-enghelabi.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.