کارگران یکی از چهارراه‌های تهران از مشکل بیکاری و وضعیت بد معیشتی خود می‌گویند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.