دمیرتاش خطاب بە داود اغلو: تو خلیفە داعشی یا نخست‌وزیر ترکیە

صلاح‌الدین دمیرتاش: “اینکە این حملە از سوی چە سازمانی انجام گرفتە است، منجر بە تغییر موضع ما نخواهد شد. ما با هرگونە حملە انتحاری و یا هر عمل و اظهار نظری کە جامعە را تهدید کند، مخالفیم و آن را هم کار خوبی نمی‌بینیم.” ….

NNSROJ:
صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در اظهار نظری مطبوعاتی، حملە انتحاری ١٧ فوریە در آنکارا را محکوم کرد. بە گزارش روزنامە جمهوریت چاپ ترکیە، دمیرتاش امروز (٢۶ فوریە) با اشارە بە اینکە آنها هیچ گونە حملە انتحاری و بە ویژە حملەای کە جان غیرنظامیان را بە خطر بیاندازد، مورد تائید قرار نخواهند داد، گفتە است کە “اینکە این حملە از سوی چە سازمانی انجام گرفتە است، منجر بە تغییر موضع ما نخواهد شد. ما با هرگونە حملە انتحاری و یا هر عمل و اظهار نظری کە جامعە را تهدید کند، مخالفیم و آن را هم کار خوبی نمی‌بینیم.”

شامگاه ۱۷ فوریه، اتوبوس حامل شماری از فرماندهان و کادرهای ارتش ترکیه در نزدیکی مراکز حساس ارتش و حکومت در آنکارا توسط یک خودروی بمبگذاری‌ شدە هدف قرار گرفت که در نتیجه آن دست کم ۲۸ تن کشته شده و ۶۱ تن دیگر نیز مجروح شدند. علی‌رغم اینکە مقامات ترکیە واحد‌های مدافع خلق را مسبب این حملە معرفی کردند، اما روز جمعه ۱۹ فوریه، سازمان بازهای آزاد کُردستان موسوم به “تاک” با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حمله انتحاری شامگاه چهارشنبه در آنکارا را یکی از اعضای این گروه در تلافی کشتار غیر نظامیان کُرد در شمال کُردستان انجام داده است. این سازمان افزوده که این حمله توسط یکی از اعضایش به نام “عبد الباقی سونمز” اهل شهر وان صورت گرفته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.