سردار صفوی نسبت به تاثیر وضعیت بحرانی تهران در کل ایران هشدار داد

سرلشگر یحیی رحیم صفوی، مشاور امور نظامی علی خامنه ای، پیش بینی کرد که در ده سال آینده تهران به یک بحران بزرگ بدل خواهد شد. ….

به گزارش رادیو فرانسه رحیم صفوی اظهار داشت : در حالی که مساحت تهران ۲ درصد وسعت کشور است، اما، ۲۰ درصد جمعیت ایران در پایتخت زندگی می کند. یحیی رحیم صفوی در ادامه افزود که ظرفیت تهران لبریز و حتا نفس کشیدن در پایتخت با مشکل همراه شده است. مشاور نظامی خامنه ای تصریح نمود که تا ۱۰ سال آینده پایتخت به سمت بحران پیش می رود. به اعتراف سردار صفوی هیچ برنامه ای برای ساماندهی پایتخت، به عنوان نماد ملی کشور، و رفع مشکلات آن وجود ندارد.

او تلویحاً تصریح نمود که به دلیل نقش تعیین کنندۀ تحولات تهران، بروز بحران در پایتخت می تواند کل کشور را دستخوش تغییر و تحول سازد. به همین دلیل به گفتۀ سردار رحیم صفوی رفع مشکلات پایتخت نه فقط ضروری و عاجل است، بلکه انجام این مهم نیازمند یک عزم و رویکرد ملی است. فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران سکوت دربارۀ مشکلات پایتخت را جایز ندانست و گفت : برای حل مشکلات تهران باید فکر اساسی کرد.

به گفتۀ سردار صفوی ۶۰ درصد سرمایه کشور در تهران متمرکز است و بیش از ۵۲ درصد مالیات کشور را نیز تهران تأمین می کند. جمعیت روز و شب تهران ۳ میلیون نفر تفاوت دارد و در تهران ۳ میلیون خودرو و ۲ میلیون موتور سیکلت وجود دارد که نقش اصلی را در آلودن هوای پایتخت ایفا می کنند. سردار صفوی در پایان تأکید کرد : مهمتر از همه تهران به روی ۱۲ گسل واقع شده است که در صورت فعال شدن می توانند منشاء بحرانی بزرگ باشند.

اگر چه سردار صفوی به نقش اعتراض ها و بحران های سیاسی تهران در کل کشور اشاره نکرد، اما، رویدادها و تظاهرات خیابانی تهران در اعتراض به نتیجۀ رسمی دهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند که چگونه اعتراض های خیابانی تهران می توانند به سرعت در دیگر شهرها و مناطق کشور طنین انداخته و جمهوری اسلامی ایران را با بزرگترین و جدی ترین بحران و چالش سیاسی اش روبرو سازند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.