تجمع کارگران نی شکر هفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی

اجتماع امروز کارگران  مجتمع نی شکر هفت تپه مربوط به کارگران بخش صنعتی است که  در واکنش به خصوصی سازی این واحد دولتی و همچنین پرداخت نشدن دوماه دستمزد خود و همکارانشان صورت گرفته است. ….

منابع کارگری ایلنا در منطقه شوش استان خوزستان در تکمیل این خبر گفتند: اجتماع امروز کارگران  مجتمع نی شکر هفت تپه مربوط به کارگران بخش صنعتی است که  در واکنش به خصوصی سازی این واحد دولتی و همچنین پرداخت نشدن دوماه دستمزد خود و همکارانشان صورت گرفته است.

به گفته این منابع جدا از بحث نگرانی آنها از تصمیم دولت برای خصوصی سازی مجموعه هفت‌تپه، دست کم هنوز کارفرما بابت دستمزد ماه‌های دی و بهمن سال جاری و نیز پاداش پایان سال بیش از ۱۵۰۰ کارگر بدهکار است.

کارگران نی شکر هفت تپه می‌گویند در شرایط کنونی که مدیریت کنونی مجتمع همواره مدعی مواجه بودن با مشکل  کمبود منابع مالی است، ورود بخش خصوصی به این محیط صنعتی می‌توان از منظر آنها به معنی تعطیلی این واحد صنعتی تلقی شود.

در عین حال گزارش می‌رسد معوقات حقوقی حدود ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد به پنج ماه می‌رسد و تعدادی از (حدود ۸۰ نفر) راننده‌های کامیون که با ماشین‌های استیجاری در این مجتمع مشغول به کارند مدعی‌اند در ۶ ماه گذشته با آنان تسویه حساب نشده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.