هشدار ناتو بە ترکیه: در جنگ با روسیە، روی ما حساب نکن

بە گزارش وبسایت مجله آلمانی شپیگل، ” ناتو به ترکیه اعلام کردە است کە در صورت تحریک روسیە از سوی ترکیه، و درگرفتن جنگ بین این دو کشور، روی کمک ناتو حساب باز نکند.” …..

NNSROJ:
بە گزارش وبسایت مجله آلمانی شپیگل، ” ناتو به ترکیه اعلام کردە است کە در صورت تحریک روسیە از سوی ترکیه، و درگرفتن جنگ بین این دو کشور، روی کمک ناتو حساب باز نکند.”

ژان آزیلبورن، وزیر خارجه لوگزامبورگ هشدار دادە است کە ” ناتو نمی‌خواهد کە در بحران تازە بین ترکیە و روسیە، بە یک درگیری نظامی با روسیە کشیدە شود.” این مقام لوگزامبورگی اضافە کردە است این سخنان را بە نمایندگی از دیگر اعضای ارتش ناتو اعلام می‌کند و باید همچون موضع رسمی این همپیمانی نظامی نگریستە شود.

این اظهارات در حالی است کە در پی افزایش تنش میان آنکارا و مسکو، پس از سرنگون شدن جت جنگی روسی، مقامات ترک بارها از همپیمانان خود خواستەاند کە حمایت‌های خود از ترکیە را افزایش دهند. اما اختلاف‌های عمیق سیاسی میان اروپای غربی و امریکا با روسیە بر سر بحران اکراین، طرفین را قانع کردە است کە بە اختلافات خود دامن نزنند، و روابط خود را در سطح فعلی حفظ نمایند.

بە گفتە آزیلبورن، ناتو تنها زمانی می‌تواند بە طور مستیم وارد جنگ شود کە ” یکی از اعضای این همپیمانی بە طور آشکار و مشخص مورد حملە قرار گیرد.”
در ۲۴ نوامبر سال گذشتە، جنگنده های اف-۱۶ ترکیه یکی از هواپیماهای جنگی روسیه را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی روسیه خوانده بودند هدف قرار داده و سرنگون کردند.

رئیس جمهور روسیه این رویداد را “زدن خنجر از پشت” توسط حامیان داعش خواند و تاکید کرده بود در روابط خود با ترکیه تجدید نظر خواهند کرد. از آن پس روابط ترکیە و روسیە رو بە تیرگی گرائید و حضور نظامی روسیە در کشور جنگ زدە سوریە، موجب بالاگرفتن تنشهای سیاسی میان دو کشور شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.