ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری عسلویه

اعتراضات کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه برای سومین روز متوالی ادامه دارد. ….
منابع خبری ایلنا در عسلویه از ادامه اعتراضات صنفی حدود ۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه خبر می‌دهند.

به گفته این منابع، از قرار معلوم حدود ۴۰۰ نفر از کارگرانی که بصورت پیمانکاری در شرکت‌های زیرشاخه شرکت احداث مشغول به کار هستند، در اعتراض به چندین ماه معوقات مزدی و اهمال کارفرمایان از روز چهارشنبه یا تجمع کرده و یا در خوابگاه‌ها حضور دارند. از قرار معلوم، از روز گذشته، پنج شنبه (۲۹ بهمن)، علاوه بر این کارگران حدود ۴۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت‌های زیرشاخه شرکت پیمانکاری دیگر نیز در وضعیتی مشابه پیگیر خواسته های صنفی خود شده‌اند.

این کارگران با ماندن در خوابگاه و عدم حضور در کارگاه‌ها قصد دارند از کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ها پیگیر مزایای مزدی پرداخت نشده و مطالبات مربوط به پایان سال خود بشوند. خواسته اصلی این کارگران پرداخت تمام مطالبات مزدی تا قبل از پنجم اسفندماه برطبق دستور کتبی ارسالی وزارت نفت به کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌های نفتی منطقه عسلویه است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.