فوائد، کارگرمکانیک: جنبش زنان به هیچ عنوان حیاط خلوت جنبش کارگری نیست

جنبش زنان یک جنبش مستقل است که درک های خاص خود را دارد و شاید از من کارگر هم بهتر مسائل تبعیض و ستم و استثمار را درک کنند. ….
———————————————————
جنبش زنان به هیچ عنوان حیاط خلوت جنبش کارگری نیست

از مجموعه سخنرانی های سمینار رابطه جنبش زنان و جنبش کارگری

فوائد، کارگرمکانیک

استنباط من از این سمینار این است که، آن نافهمی های که جنبش کارگری در جنبش زنان داشت و برعکس، مورد بحث قرار می گرفت که متاسفانه به آن ها اشاره نشد. همان طوری که یکی از دوستان به خوبی به آن اشاره کرد و یادآور شد ما با رفقای خود در حال صحبت هستیم اما به هر حال وارد این بحث مهم نشدیم. شاید جلسه اول بوده اما امیدوارم بعدها به آن پرداخته شود.

سخنم رابا یک جمله ای آغاز می کنم که می گوید “زنان نیمی از آسمان هستند، اگر قرار باشد این نیمه آسمان بی حرکت باشد، آن طوفان های عظیمی که قرار است نظم کهن را از بین ببرد، نسیمی بیش نخواهد بود.” با این جمله می خواهم بگویم این زنانی که این جا هستند، متحد و همرزم و رفیق ما هستند برای سرنگونی نظم کهن.

یک سری مثالهایی می زنم که منظورم را بهتر بگویم. جنبش زنان به هیچ عنوان حیاط خلوت جنبش کارگری نیست، به هر حال جنبش زنان یک جنبش مستقل است که درک های خاص خود را دارد و شاید از من کارگر هم بهتر مسائل تبعیض و ستم و استثمار را درک کنند. من هم به این اصل اعتقاد دارم چون رفقای زن را باور دارم و همان طور که من برای رهایی جامعه برنامه دارم، خانمها هم دارند و شاید خیلی بهتر از من هم بتوانند برنامه ارائه دهند.

مثلا در یونان، حزب سیاسی طبقه کارگر اطلاعیه می دهد به سیریزا تبریک میگوید به او و او را چپ رادیکال معرفی میکند ولی رفیق زن من آن را نقد می کند و می گوید بخشی از بورژوازی یونان سر کار آمدند. حزب سیاسی به اصطلاح طبقه کارگر برای چهار تا نماینده کُرد در مجلس  ترکیه به به کردند اما رفیق زن من آن را نقد کرد و گفت این به رهایی جامعه نمی انجامد. این را گفتم تا به جنبش زنان کم بها ندهیم. متاسفانه ما کارگران کتابها و نوشته های فمینیست ها را عمیق درک نکردیم . ما باید رفقای زن خود را بشناسیم و درد آن ها را بشنویم. میگوییم بر زنان ستم دو گانه روا میشود  آن هم از موضع چپ، اما توضیحی نمی دهیم که این ستم دوگانه  چیست. سوالی که من از این رفیق زن دارم این است که می گویند “زن در چارچوب خانواده پرولتر مرد است”، اگر این مسئله درست تر درک شود به برخی از سوء برداشت ها خاتمه خواهد داد . می گویند اگر پوست من کارگر را بخراشیم، یک مرد سالار در آن  خوابیده است. حالا این را ما می گوییم. رفیق زنی از من پرسیده تو این را قبول داری یا نه که به نظرم او هم من را درک نکرده است .

این سمینار به نظرم در همین سطحی هم که بحث شد خوب بود و یک گام رو به جلو بود، هر چند که باز هم فکر می کنم به بسیاری از مسائل پرداخته نشده است. می توانیم مجددا جلساتی بگذاریم و یکدیگر را نقد کنیم. این که من در بحث زن ورود کردم، این بود که اولین جنبشی که  در سال ۵۷ در مقابل ستم و استثمار بیرون آمد، جنبش زنان بود ولی من کارگر گفتم، این ها را ول کن، مبارزه با امپریالیسم عمده است. رفقا این موضع اشتباه بود، دوستان آن خطا بود ( تشویق حضار) آن خطا بود و از آن درس بگیریم تا برای رهایی بشر پا به جاده رهایی بشریت بگذاریم با گرفتن دستان یکدیگر.

————————————
منبع:
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.