کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه تجمع کردند

امروز صبح حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به چندین ماه معوقات مزدی مقابل دفتر مدیریت پیمانکار اصلی تجمع کردند. ….

منابع خبری ایلنا در عسلویه در گفتگو به ایلنا گفتند: صبح امروز حدود ۴۰۰ نفر از کارگرانی که بصورت پیمانکاری در فاز‌های ۲۰ و ۲۱ عسلویه مشغول کارند در اعتراض به چندین ماه معوقات مزدی و اهمال کارفرمایان در به روز کردن این مطالبات، تجمع اعتراضی برپا کردند. از قرار معلوم این کارگران که در شرکت‌های پیمانکاری زیرشاخه شرکت اجرایی احداث مشغول به کار هستند به نشانه اعتراض ساعاتی مقابل دفتر مدیریت این شرکت جمع شدند.

بر اساس اظهارات منابع خبری، با مداخله نمایندگان کارفرما و قول مساعد جهت پرداخت معوقات، کارگران معترض به خوابگاه‌ها بازگشتند. خواسته اصلی این کارگران پرداخت تمام مطالبات مزدی تا قبل از پنجم اسفندماه برطبق دستور کتبی ارسالی وزارت نفت به کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.