بیست هزار کودک بدون شناسنامه در مشهد سرگردانند

جمهوری اسلامی ایران که با استناد به برتری شریعت اسلامی، ازدواج موقت یا صیغه را وسیعاً در کشور تبلیغ و ترویج می کند، اما، اگر پدران فرزندان حاصل از صیغه اتباع خارجی باشند، فرزندان آنان را از ملیت ایرانی محروم می سازد و تابعیت ایرانی مادران را شامل حال کودکان نمی داند. ….

media

رادیوفرانسه:
محمد عجمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، گفته است که هم اکنون ۲۰ هزار کودک بدون شناسنامه در مشهد سرگردانند که همگی حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به ویژه افغان و عراقی هستند. جمهوری اسلامی ایران که با استناد به برتری شریعت اسلامی، ازدواج موقت یا صیغه را وسیعاً در کشور تبلیغ و ترویج می کند، اما، اگر پدران فرزندان حاصل از صیغه اتباع خارجی باشند، فرزندان آنان را از ملیت ایرانی محروم می سازد و تابعیت ایرانی مادران را شامل حال کودکان نمی داند.

به بیان دیگر، در صورتی که صیغه یا ازدواج موقت میان یک زن ایرانی و یک تبعۀ خارجی انجام شود، برخلاف موارد ازدواج میان زنان و مردان ایرانی، اولویت دیگر نه با شرع اسلام که با قوانین دولتی است. به این ترتیب، زنانی که عمدتاً در نتیجۀ فقر و در ازای دریافت پول به عقد موقت اتباع خارجی درمی آیند در صورت باردار شدن در فقر و تنگندستی بیشتری قرار می گیرند. اگر چه محمد عجمی شمار فرزندانی که به همین ترتیب در شهر مشهد فاقد شناسنامه هستند بیست هزار نفر برآورد کرده، اما، خود او سه سال پیش شمار این “فرزندان بدون هویت” را در مشهد بیست و دو هزار نفر اعلام کرده بود.

سالانه تنها حدود ۳۵۰ هزار زائر عراقی وارد مشهد می شوند و با افزایش شمار آنان بر شمار کودکان بدون شناسنامه که عمدتاً حاصل ازدواج موقت میان زنان ایرانی و اتباع خارجی هستند نیز افزوده می شود. بخش غالب این فرزندان بی شناسنامه به جمعیت کودکان کار می پیوندند و مادران آنان نیز به تن فروشی یا اعتیاد روی می آورند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.