کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ عسلویه تجمع کردند

منابع خبری ایلنا در عسلویه از تجمع امروز صبح حدود ۳۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ خبر می‌دهند. ….

به گفته این منابع، این کارگران حدود ۴ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند. از قرار معلوم این کارگران که همه از نیروهای فنی متخصص هستند در شرکت‌های پیمانکاری دست سوم مشغول به کار هستند.
خواسته اصلی این کارگران پرداخت تمام مطالبات مزدی تا قبل از پنجم اسفندماه برطبق دستور کتبی ارسالی وزارت نفت به کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.