تجمع گروهی از کارگران منطقه ویژه بندر امام مقابل اداره کار

صبح امروز حدود ۶۰۰ نفر ازکارگران موقت بندر امام خمینی در اعتراض به تبعیض در دستمزد و مزایا و عدم امنیت شغلی مقابل اداره کار منطقه ویژه بندر امام تجمع کردند. ….

تجمع گروهی از کارگران منطقه ویژه بندر امام مقابل اداره کار


ایلنا:

تجمع گروهی از کارگران منطقه ویژه بندر امام مقابل اداره کار
به گزارش منابع خبری ایلنا، صبح امروز حدود ۶۰۰ نفر از کارگران قرارداد موقت شاغل در واحدهای پتروشیمی بندر امام خمینی در مقابل اداره کار منطقه ویژه اقتصادی (سایت ۱) دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض به ایلنا گفتند: تبعیض مزدی میان کارگران رسمی و موقت منطقه ویژه امام خمینی و همچنین وضعیت شغلی نامناسب کارگران از دلایل شکل گیری این تجمع صنفی است که در آن هم کارگران موقت و هم کارگران پیمانکاری شرکت کرده اند. به گفته یکی از  کارگران قراردادموقت، قانون کار برابر- دستمزد برابر در منطقه ویژه امام خمینی اجرا نمی شود و با وجود برابری مشاغل و مدارک تحصیلی تبعیض چندمیلیون تومانی در دریافتی ها به چشم می خورد.

از قرار معلوم، کارگران موقت خواستار اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع: «ساماندهی حقوق و مزایای نیروهای قراردادموقت» و کارگران پیمانکاری خواستار تضمین امنیت شغلی و افزایش دستمزد و مزایا مشابه نیروهای قراردادی هستند. همچنین اعتراض به نحوه رسیدگی به اختلافات روابط کار در این منطقه ویژه اقتصادی یکی دیگر از دلایل برپایی این تجمع صنفی عنوان شده است، در این باره به نقل از کارگران گفته شده است که آنها خواهان اجرایی شدن   ماده ۳۰ قانون مناطق ویژه اقتصادی است. بر اساس این ماده، هیئت رسیدگی حل اختلاف موظف است  ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت  به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد اما به گفته فعالان صنفی کارگری در عمل ممکن است روند رسیدگی به اختلاف های روابط کار تا بیش از چند ماه هم طول بکشد.
از قرار معلوم این اجتماع صنفی ساعتی بعد با تحویل رونوشتی از خواسته‌های کارگران تجمع کننده به دفتر اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی خاتمه یافت.

یژه اقتصادی بندر امام خمینی خاتمه یافت.

3

2

7

6

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.