اعتراض کارگران پیمانکاری البرز شرقی با وعده رسیدگی کارفرما» خاتمه یافت

کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ البرز شرقی که روز گذشته به دلیل پرداخت نشدن بیش از ۳ ماه مزدی خود اعتصاب کرده بودند در همان عصر نخستین روز اعتراض با وعده‌ رسیدگی کارفرما به کار خود بازگشتند. ….
اعتراض کارگران پیمانکاری البرز شرقی با وعده  رسیدگی کارفرما» خاتمه یافت

منابع خبری ایلنا  در معدن زغال سنگ البرز شرقی اعلام کردند ؛ تجمع یک روزه کارگران پیمانکاری این واحد معدنی پس از آن خاتمه یافت که نمایندگان کارگران معترض با کارفرما برسر پرداخت شدن یک ماه از مزد پرداخت نشده توافق کردند. برپایه این اطلاعات  روز  گذشته حدود ۲۰۰ کارگران پیمانکاری  شیفت صبح  تونلهای «برناکی » ،«۳۵ » و« ۱۵» معدن زغال‌سنگ البرز شرقی روز گذشته در اقدامی اعتراضی دست از کار کشیده و در مقابل تونل مادر تجمع کرده بودند.

به گفته کارگران، مجموع پیمانکاران واحد معدنی طزره (از واحدهای زیر مجموعه البرز شرقی) حدود ۱۰شرکت پیمانکاری است که در تونلهای  یک و دو، تونل غربی، تونل مرکزی، تونل شرقی، تونل مادر، تونل برناکی، تونل کلاریز، تونل ۳۵، تونل ۱۵ و تونل ۴۲  با حدود ۸۰۰ کارگر فعالیت استخراجی دارند. به ادعای کارگران معترض البرز شرقی ، شرکتهای پیمانکاری دلیل تاخیر حقوق کارگران خود را پرداخت نشدن  به موقع صورت وضعیت های مالی خود از سوی شرکت ذوب آهن  اعلام کرده اند.

به نقل از کارگران  معدن ذغال سنگ البرز شرقی ؛علاوه بر تاخیر ۳ ماهه د‌ر پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری، دو ماه حقوق کارگران رسمی نیز به تاخیر افتاده است. همچنین گفته می‌شود ۵۵ نفر راننده اتوبوس و کامیون نیز سه تا چهار ماه است که دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند. این کارگران تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری با معدن البرز شرقی برای جابجایی کارگران و زغال سنگ استخراج شده همکاری دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.