محمود خلیلی: «مرا به خاک نسپارید»

شعری در رابطه با درگذشت مادر نیره جلالی مهاجر (مادر بهکیش) ….


مرا به خاک نسپارید
نه! مرا به این خاک غریب نسپارید
سالهای زیادی را سپری کردم
پیمانه ام لبریز شد
اما!!!
تا آخرین نفس، تا آخرین نگاه
همیشه صبورانه
نگاهم به راه بود
چشم انتظار گشودن دربی!
درب خانه، درب زندان
درب خاوران
درب زندان بزرگی بنام ایران
مرا به خاک نسپارید
نه! مراکه هیچگاه،
دل سیری دُردانه هایم را ندیدم
مرا که در حسرت دیدار
خاک را با اشک سیراب ساختم
مرا به خاک نسپارید
خاوران درانتظارمن است


محمود خلیلی
۱۴ دی ماه ۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.