درخواست “کمیته حمایت از شاهرخ زمانی” جهت حمایت از جعفر عظیم زاده و محمود صالحی

ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی پیشاپیش از حمایت های بی دریغ تمامی کارگران و انقلابیون جهان صمیمانه تشکر می کنیم و همچنین اعلام می داریم جدا از دو کارگر نامبرده تعدادی از کارگران و معلمان در زندان بسر می برند از جمله محمد جراحی، سعید شیر زاد ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی شاندیز ، اسماعیل عبدی ، رسول بداقی ، علی اکبر باغانی ، عبدالرضا  قنبری و … که نیاز به دفاع و حمایت دارد. ….

از: کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
به: کارگران مبارز و انقلابیون تمامی کشور ها

موضوع: در خواست حمایت از جعفر عظیم زاده و محمود صالحی

دوستان و رفقا، کارگران و انقلابیون، ما کارگران ایران  خود را بخشی از طبقه کارگر جهانی می دانیم و در این جهت تلاش می کنیم تا همبستگی جهانی طبقه کارگر ممکن شود ، همچنین ما اطلاع داریم کارگران کشور های مختلف بار ها ار مبارزات کارگران ایران دفاع و حمایت کردند ما ضمن تشکر و قدر دانی اعلام می داریم اکنون رفقای ما در ایران برخی زندانی هستند و برخی در انتظار شروع اجرای حکم به سر می برند که نیاز به حمایت های گسترده جهانی دارند، از جمله کارگرانی که نیاز فوری به حمایت دارند عبارتند از : جعفر عظیم زاده و محمود صالحی ،

۱- جعفر عظیم زاده ،
جعفر عظیم زاده کارگر جوش کار  است ، او رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران می باشد به دلیل فعالیت برای تشکیل اتحادیه و دفاع از حقوق کارگران ایران به شش سال زندان محکوم شده است و اکنون در زندان اوین بسر میبرد. در این رابطه کارگران ایران “کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده” تشکیل دادند برای گسترش کمپین فوق و رسیدن به هدف نیاز به کمک و حمایت همه کارگران دارند.
در حکم کتبی دادگاه علیه جعفر عظیم زاده جرایم او چنین فرمولبندی شده است ” اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، سازماندهی طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار حول همین طومار با خواست افزایش دستمزد، مدیریت و شرکت در تجمعات و اعتصابات کارگری، شکایت از مسئولین صندوق سازمان تامین اجتماعی، نشست و برخاست با دیگر تشکلهای کارگری، سازمان دادن و شرکت در مراسمهای اول ماه مه، شرکت در تجمع جلو مجلس شورای اسلامی و اداره کار در تهران و…ـ”جعفر عظیم زاده یکی از رهبران شناخته شده کارگری ایران است که تا کنون چندین بار به جرم فعالیتهای کارگری بازداشت و زندانی شده است.

۲ – محمود صالحی ،
محمود صالحی کارگر خباز و عضو هیت مدیره سندیکای خبازان سقز و عضو کمیته هماهنگی یرای ایجاد تشکل های کارگری است آخرین بار در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در یورشی بی سابقه ماموران اطلاعات به خانه محمود صالحی  ریختند و پس از تاراج وسایل شخصی، وی را بازداشت و به ادره اطلاعات شهر سنندج انتقال دادند . پس از یک ساعت با زدن چشم بند ، گوش بند ، دستنبند و پابند وی را به زندان وزارت اطلاعات در سنندج انتقال دادند. پس از چند روز بازداشت و اعتراض های مکرر  جهت وضعیت کلیه هایش در شرایطی که به اغما رفته بود در تارخ ۶ خردادو پس از حدود ۲۸روز بازداشت  به بیمارستان توحید سنندج انتقال دادند که پس از دوازده ساعت به هوش امد. نهایتا پس از سه روز بستری در بیمارستان با قرار کفالت موقتا ازاد شدم. (متاسفانه  محمود صالحی هر دو کلیه اش را طی چند سال گذشته  در زندان اطلاعات از دست داده است و اکنون هر هفته دو بار دیالیز می شود) در دو جلسه دادگاهی در تاریخ ۱۷ و ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ در دادگاهی به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “عضویت در کومه له ، تبلیغ علیه نظام ،اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، عضویت در کمیته های دفاع ،راه اندازی و شرکت در تجمعات و مراسم های اول ماه مه ، شرکت در تجمعات مقابل ادرات دولتی ، تشویق به  اعتصاب ، برنامه ریزی برای اعتراضات ، ایجاد تشکل های کارگری ، شرکت در کنفرانس های کارگری در خارج از ایران  و …” محاکمه شد در نهایت در تاریخ ۲۵شهریور ۱۳۹۴ بار دیگر از طرف دادگاه احضار شد و در برگه محکومیت که حتی اجازه ندادند یک کپی از ان  بگیرد به ۹ سال حبس تعذیری محکوم شد، و اکنون با وضعیت بیماری که هر دو کلیه خود را از دست داده است و هر هفته دو بار دیالیز ی شود در انتظار دستگیری وزندان به سر می برد.  لارم به ذکر است که محمود صالحی تاکنون بیش ازچهار بار بازداشت و زندانی شده است . در جهت دفاع از محمود، کارگران ایران کمیته دفاع از محمود صالحی را تشکیل دادند که در راستای وظایف تعیین شده و دست یابی به هدف خود نیاز مبرم به کمک و حمایت طبقه کارگر جهانی دارد.

ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی پیشاپیش از حمایت های بی دریغ تمامی کارگران و انقلابیون جهان صمیمانه تشکر می کنیم و همچنین اعلام می داریم جدا از دو کارگر نامبرده تعدادی از کارگران و معلمان در زندان بسر می برند از جمله محمد جراحی، سعید شیر زاد ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی شاندیز ، اسماعیل عبدی ، رسول بداقی ، علی اکبر باغانی ، عبدالرضا  قنبری و … که نیاز به دفاع و حمایت دارد.

کارگر زندانی ، معلم زندانی آزاد باید گردد.
چاره زخمتکشان وحدت و تشکیلات است.
بر قرار باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۲۴ /۹/۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.