فراخوان کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده

ما از همه اتحادیه ها و سازمانهای کارگری انتظار داریم که برای آزادی جعفر عظیم زاده و همه فعالین کارگری اقدامات لازم را بعمل آورند. ….

از: کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده
به: اتحادیه ها و سازمانهای کارگری

موضوع: درخواست حمایت از فعالین کارگری و کارگران زندانی در ایران

خانمها و آقایان!
جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران به دلیل فعالیت برای تشکیل اتحادیه و دفاع از حقوق کارگران ایران به شش سال زندان محکوم شده است و اکنون در زندان اوین بسر میبرد.

در حکم کتبی دادگاه به آقای جعفر عظیم زاده جرایم او چنین فرمولبندی شده است: اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، سازماندهی طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار حول همین طومار با خواست افزایش دستمزد، مدیریت و شرکت در تجمعات و اعتصابات کارگری، شکایت از مسئولین صندوق سازمان تامین اجتماعی، نشست و برخاست با دیگر تشکلهای کارگری، سازمان دادن و شرکت در مراسمهای اول ماه مه، شرکت در تجمع جلو مجلس شورای اسلامی و اداره کار در تهران و…ـ جعفر عظیم زاده یکی از رهبران شناخته شده کارگری ایران است که تا کنون چندین بار به جرم فعالیتهای کارگری بازداشت و زندانی شده است.قبلا شاهرخ زمانی و تعداد دیگری از فعالین کارگری و مدنی به جرایمی از همین نوع زندانی شدند و در زندان جان باختند.اکنون خانواده جعفر و همه فعالین کارگری و کارگران معترض ایران به شدت نگران جان و سلامت جعفر عظیم زاده هستند و این اقدام جمهوری اسلامی علیه فعالین کارگری میتواند جان جعفر را همانند شاهرخ زمانی به خطر بیندازد.

ما از همه اتحادیه ها و سازمانهای کارگری انتظار داریم که برای آزادی جعفر عظیم زاده و همه فعالین کارگری اقدامات لازم را بعمل آورند. کارگران و مردم تحت ستم ایران از شما توقع دارند که ضمن خواست آزادی جعفر عظیم زاده و دیگر فعالین کارگری رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهید و قاطعانه از خواست کارگران ایران برای آزادی تشکل و اعتصاب حمایت کنید.

کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده
۲۹ نوامبر ۲۰۱۵

kampagneazadi@gmail.com

—————————————-
تکثیر از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.