نیویورک تایمز: داعش یک پدر دارد و آن «عربستان سعودی» است

عربستان، داعش سفید است ….

انتخاب:
نیویورک تایمز نوشت: داعش سیاه، داعش سفید. اولی، شاهرگ می زند، دست ها را قطع می کند، انسان ها را می کشد، میرات فرهنگی را نابود و اثار باستانی را تخریب می کند، دومی تر و تمیز لباس می پوشد اما همان کارها را می کند. داعش همان عربستان سعودی است.

به گزارش «انتخاب»، این روزنامه آمریکایی آورده است: غرب در جنگ علیه تروریسم، تنها علیه یکی از آنها وارد جنگ شده اما با دیگری دست می دهد. این یک نوع انکار است و مکانیزم انکار قیمت و ارزش معین خود را دارد: حفظ اتحاد استراتژیک با عربستان به قیمت فراموشی عامدانه اینکه این کشور مبتنی بر روحانیتی تندرو است که وهابیت را قانونی جلوه داده و از آن دفاع می کند. وهابیت نوعی تحریف شده است از اسلام است که داعش آن تغزیه می کند. وهابیت رادیکالزیمی دیوانه وار است که در قرن هجدهم ایجاد شده و امیدوار است که خلافت ایجاد کند. این مکتب با قتل عام و خون متولد شده و قوانین خشنی وضعی کرده است.

نیویورک تایمز در بخش دیگری نوشته است: در حقیقت، عربستان یک داعش است که «دولت اسلامی» را بوجود آمده است. اینکه غرب ارتباط سعودی و داعش را انکار می کند جای تعجب دارد. خواندن روزنامه های وهابیون در این روزها توصیه می شود. غرب در این روزنامه ها بعنوان سرزمین کفار به نمایش کشیده می شود و حملات پاریس، اتفاقی در جهت انتقام از اروپایی ها. با این حال، متاسفانه عربستان سعودی در بسیاری از بازی های شطرح در خاورمیانه متحد غرب باقی می ماند.
داعش یک مادر دارد و آن، حمله به عراق است اما یک پدر دارد که آن عربستان سعودی و تفکرات وهابیون است. ما ممکن است در نبرها علیه داعش پیروز شویم، اما جنگ را باخته ایم، چراکه جهادیون کشته می شوند اما افرادی به جای آن ها با همان تفکر در آینده متولد خواهند شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.