۱۸ میلیون ایرانی بد مسکن و حاشیه‌نشین هستند

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ۱۸ میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر این جمعیت در حاشیه شهرها و ۷ میلیون نفر در میان شهرها و در شرایط بدی زندگی می کنند. ….
به گزارش میزان، عباس آخوندی صبح امروز( شنبه) در هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی با اشاره به نقش مهم صنعت حمل و نقل ریلی بر توسعه اقتصادی بیان کرد: فناوری حلقه مفقوده در صنعت ریلی بوده است که در سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: تدوین یک سند ریلی می تواند تحولی در این صنعت ایجاد کند و با تأثیرگذاری بر زندگی شهروندان آن را دچار تغییر و تحول سازد. وزیر راه و شهرسازی گفت: نگاه صرف فنی به ریل نشان می دهد در این مدت ارتباطی بین انسانها و حرکت روان انسانها و کالا در سطح شهر به خوبی انجام نگرفته است.

صنعت راه آهن یک اصل مهم در زیرساخت های شهری است که باید مفاهیم بسیار کوچک در آن به مفاهیم متعالی تر تغییر کند.
وی ادامه داد: حرکت مهمترین چالش بشر است و این امر مهم در ایران در حوزه های مختلف باید به یک پروژه کلی تبدیل شود. وجود کریدورهای بین المللی شمال به جنوب و غرب به شرق قدرت رقابتی را ایجاد کرده که می تواند منجر به کیفیت خدمات حمل و نقلی در ایران شود. آخوندی اشاره کرد: مسئله مهم در حمل و نقل پیوستگی و یکپارچه سازی حرکت است. در صنعت ریلی از نظر حرکت در آستانه تحول جدیدی هستیم و این تحول هم اکنون با قدرت بسیار زیادی رخ می دهد و انتظار می رود افزودن خدماتی مانند قطار سریع السیر، نحوه زندگی شهرنشینی اصلاح شود. وی افزود: حمل و نقل سریع بین شهری، یکپارچه سازی قطار شهری و

مترو و قطار حومه ای مفهوم جدیدی است که بر زندگی شهر نشینی تأثیر مثبت می گذارد و نگرش جدیدی در شهر نشینی و توسعه شهری ایجاد می کند. آخوندی گفت: باید نگرش جدیدی در مدیریت پروژه ها انجام بگیرد به طوری که پروژه محوری از بین برود و یک رویکرد سیستماتیک جای آن را بگیرد. وی افزود: توسعه صنعت ریلی منجر به ایجاد امنیت می شود و در همین راستا یکپارچه سازی شبکه حمل و نقل آسیایی می تواند مؤثر باشد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند. ۱۱ میلیون نفر این جمعیت در حاشیه شهرها و ۷ میلیون نفر در میان شهرها و در شرایط بدی زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این بد مسکنی به دلیل ضعف خدمات شهری و زیرساختی است درحالی که وجود یک شبکه حمل و نقل ریلی می تواند مانع از بروز پدیده بد مسکنی شود. وی افزود: توسعه حمل و نقل ریلی می تواند دسترسی به خدمات شهری را برای عمومی تسهیل کند. در همین راستا حمل و نقل حومه ای یکی از محورهای اصلی صنعت ریلی در برنامه توسعه ششم است. وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در صدد است با توسعه حمل و نقل ریلی، نظام شهرسازی، نظام توزیع کالا، لجستیک پارکها، توسعه ایران شهری، ارتباط انسانی را با توسعه شبکه های ریلی متحول کند. وی یادآور شد: ضعف خدمات قطار شهری و فقدان ارتباط لازم بین قطار شهری ها مانع از استقبال شهروندان از حمل و نقل عمومی شده و همین امر باعث شده شاهد حضور بیش از ۸۰۰ هزار وسیله در ساعت ترافیک در سطح شهر تهران باشیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.