شماره بیست و هشتم نشریه فلاخن منتشر شد

در فلاخن بیست و هشتم نویسندگان در مورد تاریخ انکشاف سرمایه‌داری در ترکیه می‌نویسند ….


در فلاخن بیست و هشتم نویسندگان در مورد تاریخ انکشاف سرمایه‌داری در ترکیه می‌نویسند، برای این اما از عثمانی آغاز می‌کنند تا به ترکیه‌ی امروز برسند. آنها روشن می‌کنند که دولت فعلی ترکیه، دولت حزب عدالت و توسعه تا چه اندازه وامدار سنت استبدادی مصطفا کمال آتاتورک است. همان کسی که او را «پدر ملت ترکیه» می‌خوانند و عکس او را در هر کجای ترکیه می‌بینید با سایه‌یی که بر سر مردم گسترانیده است. با این وجود در فلاخن بیست و هشتم می‌خوانیم که چگونه از آستین «پدر ملت» دولت اسلام‌گرایان مدرن اردوغانی بیرون آمده است. نویسندگان هم‌چنین از نگاه خودشان تاریخ مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در ترکیه و نیز جنبش چپ و کمونیستی را تشریح می‌کنند و از فراز و فرود‌ها و شکست‌ها و پیروزی‌های آن می‌نویسند. از مبارزه‌یی که هنوز در جریان است.

فلاخن بیست و هشتم را بخوانید:
http://www.lajvar.se/pdf/falakhan28.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.