سندیکای شرکت واحد: پرونده سازی و آزار و اذیت و زندانی کردن کارگران محکوم است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هرگونه فشار، پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند ….

روز یکشنبه ۱۷ آبان جعفر عظیم زاده از اتحادیه ازاد کارگران ایران که به شش سال زندان محکوم شده است، جهت اجرای حکم، خود را به اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هرگونه فشار، پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران زندانی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.