فراخوان جهانى علیه احکام اعدام: با اعتراضات گسترده و متحدانه مانع از اعدام شهرام احمدی‌ شویم!

مادر شهرام میگوید: ” ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﯽﺳﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﺍﺣﺖ فرزندان ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ ” ….

شهرام احمدی‌ در اردیبهشت ۱۳۸۸ بازداشت شد، وی ﭘﺲ ﺍﺯ ۴٣ ﻣﺎﻩ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻲ و اعتراف اجباری در زیر بدترین شکنجه‌ها ﺩﺭ سلول‌های ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ اداره ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ, نهایتا وی ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ١٣٩١ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ریاست ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻲ ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ گردید. در همین سال برادر کوچکتر او “بهرام احمدی‌” و چند تن از دوستانش از جمله “حامد احمدی‌” اعدام شدند. شهرام هم‌ اکنون در زندان رجائی شهر حبس شده است. حکم اعدام شهرام به دایره اجرای احکام ارسال شده و هر لحظه ممکن است حکم اعدامش اجرا شود.

شهرام احمدی‌ حدود سی‌ سال سن دارد. برای توقف حکم اعدام شهرام احمدی‌ باید به طور گسترده به میدان آمد، باید ارگانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق انسان یکصدا جمهوری اسلامی ایران را جهت لغو این حکم غیر انسانی‌، تحت فشار بگذارند، باید کارزاری بین المللی به راه انداخت و بشریت متمدن در هر گوشه‌ از جهان را به حمایت از “کمپین نجات جان شهرام” ترغیب نمود. جرم شهرام بیان عقیده اش بوده است۔ روزی نیست که از خبر اعدام یک یا چند زندانی در زندان های ایران مطلع نشویم، توقف کامل اعدام در ایران تنها و تنها با گسترش جنبش های مخالف اعدام و پیوستن هرچه بیشتر مردم منزجر از اعدام به این جنبش ها، عملی‌ می باشد.

ما تمامی‌ انسان های آزادیخواه و باوجدان را به اعتراض علیه این حکم غیر انسانی‌ فرامی خوانیم و از همگان می خواهیم تا به هر طریق ممکن از امضای طومارهای اعتراضی تا نامه‌نگاری با ارگان های بین المللی مدافع حقوق انسان و برگزاری آکسیون و هر شیوه امکان پذیر دیگری برای نجات جان شهرام احمدی‌ تلاش کنند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
) Campaign to free political prisoners in Iran (CFPPI
Sarvar Kardar
004741333268
Shiva Mahbobi
00447572356661
freepoliticalprisoners@gmail.com
==========================

کمیته بین المللی علیه اعدام
International Committee Against Execution
hormoz_r@hotmail.com
Hormoz Raha
TEL: 0046737896505
=================

نهاد مادران علیه اعدام
Mahvash Alasvandi
تلفن:۰۰۱۶۴۷۷۶۸۸۵۵۶
N.T.Execution@Gmail.Com
================

Broujerdi Civil Rights Group
Maryam Moazen Zadeh
maryam@bcrgroup.us
0031687875509

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.