لاریجانی: بخش دولتی ایران ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت وضعیت بد اقتصادی ایران ربطی به تحریم ندارد و در حال حاضر بخش دولتی ایران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است. ….

العربیه:
لاریجانی گفت که به دلیل سوء مدیریت در دستگاه دولتی این کشور “دوران نسبتا سختی” را می گذارند، و منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در چند سال گذشته باعث تضعیف وضعیت اقتصادی شده است. لاریجانی گف: باید با فعال کردن بخش خصوصی در جهت آبادانی کشور حرکت کنیم، اما انگار هنوز مقداری از رسوبات چپ گرایی در اوایل انقلاب در ما ته نشین شده است.

باید بپذیریم آبادانی در کشور بدون حضور مردم و بخش خصوصی امکان پذیر نیست.” لاریجانی گفت که کشور در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام دارد، در حالیکه بودجه عمرانی در سال جاری بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است. او گفت اگر طرح های عمرانی به بخش خصوصی واگذار نشود مشکلات همچنان باقی می ماند. او گفت که تمام بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد می شود و به دلیل سیستم “فربه” دستگاه دولتی دیگر پولی برای آبادانی نمی ماند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.