حزب دمکراتیک خلق ها در زیر بمب باران ها و بمب گذاری ها به مجلس راه یافت

دمیرتاش: ما بدون هر گونه‌ کمپینی توانستیم از سد ۱۰ در صد دوباره‌ بگذریم. ما نخواستیم دیگر خون از دماغ کسی بیاید و کمپین بکنیم. ….—————————————————————

https://rahekargar1358.files.wordpress.com/2015/11/2015-11-02_390_turkie-hdp1.jpg

نتیجه‌ انتخابات به‌ همه‌ مردم ترکیه‌ مبارک. آنچه‌ که‌ بسر ما آوردند بر سر هر حزبی میاوردند نه‌ تنها نزدیک به‌ ۱۱ درصد رای بلکه‌ از صفحه‌ سیاست پاک می شد.
از فردا از هر زمان بیشر در مقابل ظلم و ستم خواهیم ایستاد. در این شرایط کسی جایی برای جشن گرفتن ندارد بلکه‌ در شرایط جنگی و کشتار نمی توان عید و سرور برپا کرد. تشکر از کسانی که‌ با همه‌ مشکلات به‌ ما رای دادند و مارا دوباره‌ به‌ مجلس فرستادند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.