کریم دحیمی فعال حقوق بشر: بازداشت خودسرانه ده ها فعال عرب اهوازی در ایام محرم

اداره اطلاعات شوش و اهواز در روزهای گذشته بیش از ۴٠ نفر از فعالان عرب را در مناطق مختلف دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. ….

روز چهارشنبه ٢٩ مهرماه ١٣٩۴، محسن کعبی ٢١ ساله فرزند علی از اهالی شهر شوش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد و تاکنون خانواده وی از وضعیت ایشان اطلاعی ندارند همراه محسن کعبی چندین تن از شهروندان عرب اهل شوش بازداشت که تاکنون از هویت آنها اطلاعی در دست نیست.

روز پنجشنبه ٣٠ مهر ماه ١٣٩۴ نیز در منطقه شاوور در مسیر اهواز- شوش چندین تن از جوانان عرب بدلیل فعالیتهای مذهبی اهل سنت بازداشت شدند که از میان دستگییر شدگان عبدالله کعبی فرزند عباس و برادر او حسن کعبی فرزند عباس همچنین احمد کعبی فرزند سابط می باشند. در روز پنج شنبه ٣٠ مهرماه نیز در منطقه شعیبیه در مسیر اهواز – شوشتر فارس کعبی فرزند جاسم ٢٣ ساله توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد. فارس کعبی مدتی پیش ازدواج کرده بود او در حین بازداشت و در مقابل چشمان خانواده اش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت.

در منطقه ملاشیه در حومه شهر اهواز روز پنجشنبه ٣٠ مهرماه نیز علی عیاشی (تمیمی) ٢٣ ساله فرزند فالح توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. دوشنبه ٢٧ مهرماه سال جاری نیز طارق الحایی یک فعال فرهنگی و دانشجوی رشته تاریخ در دانشگاه شوشتر از اهالی منطقه الحائی (قلعه سهر) در شمال شهر اهواز توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. بنا به این گزارش دیروز پنج شنبه ٣٠ مهرماه ماموران امنیتی همراه با لباس شخصی ها به منطقه ” کوت النواصر” در حومه شهر اهواز هجوم کرده و چندین تن از فعالان اهل سنت را بازداشت کردند.
٢٣مهرماه ١٣٩۴، خیرالله منصوری ٢۵ ساله و محسن سیلاوی ٢۴ ساله توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز دستگیر شدند. این دو فعال عرب از اهالی کوی ملاشیه در حومه شهر اهواز می باشند.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر عرب، این دستگیریها شبانه و خودسرانه و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و مقامات قضایی و امنیتی اطلاعات درستی به خانواده های بازداشت شدگان از وضعیت فرزندان آنان، اتهام آنها و دلیل دستگیری را نمی دهند.

کریم دحیمی فعال حقوق بشر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.