نامه در اعتراض به ۶ ماه مزدمعوقه۱۵۰کارگر کارخانه پی‌.وی.سی

در این نامه که به امضاء نماینده کارگران کارخانه پی وی سی رسیده آمده است: علاوه بر حقوق، از ابتدای سال جاری حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و دفترچه‌های درمانی خانواده‌های کارگران فاقد اعتبار است. ….

به گزارش ایلنا در این نامه که به امضاء نماینده کارگران کارخانه پی وی سی رسیده آمده است: علاوه بر حقوق، از ابتدای سال جاری حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و دفترچه‌های درمانی خانواده‌های کارگران فاقد اعتبار است.

نویسنده این نامه همچنین با یاد آوری مشکلاتی که باعث شده است تا این واحد صنعتی به بهانه غیر اقتصادی بودن توان پرداخت به موقع دستمزد وبیمه کارگران را نداشته باشد، افزود: در حال حاضر شرایط مالی وبیمه‌ای کارگران این کارخانه بسیار نامناسب و بحرانی است و  کارگران متحمل مشکلات زیادی شده‌اند.

به گفته کارگران، هم اکنون کارگران کارخانه پی وی سی از هر گونه خدمات بیمه‌ای بی‌بهره بوده وبا وجود افزایش هزینه‌های در مانی با حداقل حقوقی که از کارفرما آنهم با تاخیر دریافت می‌کنند  نمی توانند هزینه های در مانی خود و خانواد هایشان را تامین کنند. کارگران در ادامه همچنین مدعی شده‌اند اداره تامین اجتماعی مهدی شهر سمنان از دریافت لیست بیمه‌ای کارگران این واحد به دلیل داشتن معوقات مالی خوداری می‌کند؛ به همین دلیل طی یکسال گذشته کارگران «پی وی سی» چندین بار هم به بصورت کتبی وشفاهی مشکلات ناشی از پرداخت نشدن مطالبات مزدی بیمه ای  خود را به اطلاع مسئولان استانانی وشهرستانی رسانده‌اند، که تاکنون بی‌فایده بوده است.

نماینده کارگران در بخش پایانی سخنان خود در این نامه درخصوص پی گیری مطالبات بیمه‌ای کارگران پی وی سی گفته است: حدود ۱۵۰کارگری که در این کارخانه کار می‌کنند بار‌ها به نشانه اعتراض قصدداشتند به ساختمان تامین اجتماعی شهرستان مهدیشهر مراجعه کنند اما تاکنون با خویشتن داری  این امکان برای کارگران فراهم نشده است.
به ادعای نماینده کارگران با وجود آنکه کارفرما آمادگی خود را برای اقساطی کردن معوقات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی اعلام کرده است اما متاسفانه اداره تامین اجتماعی مهد‌ی‌شهر تمایلی به همکاری نشان نمی‌دهد. از این رو از شما می‌خواهیم مشکلات کارخانه و کارگران پی وی سی را پی گیری کرده وبه نتیجه برسانید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.