۱۵ روز پس از بازداشت؛ علی نجاتی محروم از دیدار خانواده

پس از گذشت ۱۵ روز از بازداشت علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، وی همچنان از ملاقات با خانواده خود محروم است و پیگیری همسرش برای دادن داروهای مورد نیاز علی به نتیجه ای نرسیده است. ….

کلمه:
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، علی نجاتی دچار بیماری قلبی است و از روز ۲۶ شهریور ماه تحت بازداشت اداره اطلاعات اهواز قرار دارد. پیگیریهای خانواده علی نجاتی برای اطلاع از دلایل بازداشت وی تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. وی در طول مدت بازداشت اش فقط سه بار تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته است.

علی نجاتی در دوران اشتغال خود در کارخانه نیشکر هفت تپه با آرا کارگران این شرکت به عنوان عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انتخاب شد و در ادامه مبارزات کارگران این کارخانه برای دست یابی به مطالبات شان بارها بازداشت، از کار خود اخراج و نهایتا بازنشسته شد.
وی علیرغم بازنشستگی از آنجا که به حقوق قانونی خود دست نیافت شکایتی را در اداره کار شهرستان شوش و سپس دیوان عدالت مطرح کرد که تاکنون نه تنها به نتیجه ای منجر نشده است بلکه علیرغم بیماری قلبی در روز ۲۶ شهریور ماه بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.