برگزاری مراسم بزرگداشت شاهرخ زمانی در کرج

صبح روز جمعه، ده مهرماه، جمعی از فعالان کارگری برای بزرگداشت شاهرخ زمانی، طی مراسمی گرد هم جمع شده و یاد و خاطره ی این فعال کارگری را گرامی داشتند. ….
مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد این زندانی سیاسی آغاز شد و سپس سرود انترناسیونال به طور جمعی خوانده شد. در ادامه شرحی از فعالیت های کارگری و اجتماعی وی برای حاضران مطرح گردید.

در پی آن با بحثی در باره ی شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان و ضرورت مقابله با وضعیت کنونی و تشدید فشار بر فعالان کارگری مراسم ادامه یافت. حاضران همگی بر ضرورت اتحاد وهمدلی در میان فعالان کارگری در شرایط کنونی و ایستادگی در برابر فشارهای فزاینده بر فعالان کارگری و کارگران تاکید داشتند.

این مراسم که از ساعت ۹ صبح آغاز شده بود تا ظهر ادامه یافت. حاضران با تاکید بر ضرورت ایجاد تشکل های مستقل و سراسری کارگری و خواندن سرود “سراومد زمستون” مراسم را به پایان بردند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.