اعتراض کارکنان مخابرات خراسان

چهارشنبه هفتم مهر ماه بیش از صد نفر از کارکنان بخش‌های خصوصی مخابرات خراسان رضوی در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کرده‌اند. ….

کانون مدافعان حقوق کارگر:
چهارشنبه هفتم مهر ماه بیش از صد نفر از کارکنان بخش‌های خصوصی مخابرات خراسان رضوی در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کرده‌اند.
در تجمع امروز بیشتر کارکنانی که قرار داد های کوتاه مدت داشتند شرکت داشتند.

افرادی که با نزدیک به ده سال سابقه کار همچنان در بهترین حالت ممکن  قرارداد ها را ۶ ماه تا یک سال امضا میکرداند کارگرانی که عدم امنیت شغلی و تهدید دائم قطع همکاری و بیکار شدن را در بالای سر داشتند.
بخش خصوصی با این حربه ها فشار روز افسونی را به این کارگران وارد می‌کند. فشارهایی که دیگر صبر این کارگران را لبریز کرده است وآنان را از محل کارشان به خیابان کشانده است.

کارگران با حقوق کم و دریافت نکردن مزایا با شیفت های شب بدون در نظر گرفتن حق سختی کاراین بار نه با رفتن به دفتر مدیر عامل شرکت مخابرات مشهد بلکه با تجمع در مقابل استان داری خراسان رضوی و بستن و خیابان اعتراض خود را به دولت و مردم نشان داده‌اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.